Gerton blogt: in 2021 proefdraaien met vernieuwd V&VN

  • 17 september 2020
  • Blog/Vlog
  • V&VN Algemeen
Gerton Heyne blogt (banner)

Afgelopen week zijn de nieuwe leden van de Ledenraad van V&VN geïnstalleerd. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met Corina, Jelmer, Petra, Wouter, Mark, Judith, Angélique en Marieke. De komende dagen publiceren we korte filmpjes waarin ze zich voorstellen, klik hier en scroll dan even naar beneden om hun persoonlijke videoboodschappen te bekijken. Met 6.539 uitgebrachte stemmen was de opkomst bijna tien keer hoger dan de vorige keer. Maar ik zou liever zien dat alle 105.000 verpleegkundigen en verzorgenden die bij V&VN zijn aangesloten hun stem uitbrengen. Hoe meer betrokken leden, hoe sterker de vereniging.

Die betrokkenheid vergroten zien Conny en ik als onze belangrijkste opdracht. Dat kan op twee manieren. Door de cultuur te veranderen, een andere houding aan te nemen. En door kritisch naar de structuur te kijken, de manier waarop we binnen V&VN samenwerken. In een volgend blog zal ik meer over de cultuur vertellen, ook op het bureau van V&VN. Vandaag wil ik een paar woorden aan de structuur wijden.

V&VN is ontstaan uit een fusie van tientallen kleinere beroepsverenigingen. Dat zie je terug in de manier waarop V&VN is ingericht. Met 41 afdelingen en platforms zou je van versnippering kunnen spreken. Bijvoorbeeld als het gaat om de bemensing van de besturen. Of als je snel tot gezamenlijke standpunten moet komen.   

Ik heb ontzettend grote bewondering voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zich met hart en ziel voor V&VN inzetten. Die naast hun drukke baan, naast hun privéverplichtingen en hun gezin, ook nog eens uren per week steken in hun afdeling en in hun beroepsvereniging. En die we – sorry! – ook nog vragen om over een nieuwe inrichting van hun club na te denken.  Begrijpelijk dat het afdelingen en platforms soms moeite kost om bestuurders te vinden die zich voor langere tijd willen binden, en bereid zijn veel tijd en energie te investeren, gratis en voor niets.   

We zijn dan ook aan het bekijken of we de krachten kunnen bundelen. Op onderstaand plaatje zie je waar we nu aan denken:  

Organogram Nieuwe Stijl V&VN

Het idee achter deze indeling is simpel: naar geclusterde, sterkere afdelingen.

Wat je eigenlijk wil is dat die besturen van deze grotere afdelingen ook een belangrijk deel van de externe vertegenwoordiging op zich nemen. Dat zij de overleggen met zorgverzekeraars en andere stakeholders voor zich nemen, dat zij naar voren stappen als het NOS Journaal ons standpunt wil weten en dat zij bij hoorzittingen in de Tweede Kamer aanschuiven. Dat lukt met een beperkt aantal sterke clusters, georganiseerd langs de lijnen waarop de zorg georganiseerd is, misschien wel veel beter dan met 41 kleine. En dat willen we in 2021 met een aantal mogelijke clusters in een pilot gaan uitproberen.

Clustering betekent ook: minder versnipperde ondersteuning vanuit het bureau, dat de beperkte middelen niet over heel veel afdelingen uit moet smeren. En dat de ondersteuning van afdelingen vanuit het bureau beter en gerichter wordt.

Ik ben benieuwd hoe onze leden tegen zo’n indeling aankijken. Daarom organiseren we de komende weken een aantal digitale bijeenkomsten. Ook om het te hebben over hoe we de stem van de leden zwaarder kunnen laten wegen. Over hoe we meer werk kunnen maken van kennisontwikkeling en -deling en van de ontwikkeling van de beroepen. Maar vooral over wat verpleegkundigen en verzorgenden van V&VN verwachten. Wat doen we goed en wat kan er juist beter? Wat moeten we (meer) doen, en wat vooral laten? Heb jij daar ideeën over? Laat het mij weten: g.heyne@venvn.nl!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!