Experiment met nieuwe bekostiging voor de wijk wijzigt

  • 3 juli 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
3D8A0663

De bekostiging voor de wijkverpleging op basis van cliëntprofielen wordt niet per 2025 ingevoerd. De profielen waren onderdeel van een experiment van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor een nieuw bekostigingsmodel. De integrale tarieven (zie kader) zijn ook onderdeel van het experiment en blijven wel mogelijk in 2025. Dit is het gevolg van een aangenomen motie in de Tweede Kamer. “Er moet een ander, passender bekostigingsmodel voor een toekomstbestendige wijkverpleging gezocht worden,” zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. 

“Bij die nieuwe manier hebben wij als beroepsvereniging wel enkele voorwaarden. Het bekostigingsmodel moet ondersteunend zijn aan het werk in de wijk en gebaseerd zijn op vertrouwen in de zorgprofessional. Dat betekent geen uitgebreide verantwoording van uren zorg en minder administratie. Een nieuwe bekostiging werkt bij voorkeur met informatie uit het ECD en moet gemakkelijk zijn om in te vullen. Tenslotte moet een nieuwe bekostiging goede uitkomsten van zorg belonen en slimme oplossingen stimuleren.” 

Meer tijd en ruimte voor wijkverpleegkundige 

Door minder administratieve lasten en verantwoording krijgen zorgprofessionals tijd en ruimte voor de transitie naar een toekomstbestendige wijkverpleging waarbij ouderen langer thuis wonen. Buurman: “Met meer tijd en ruimte kunnen wijkverpleegkundigen bepalen welke zorg nodig is en wat cliënten zelf nog kunnen of kunnen aanleren. Tijd en ruimte ook om slimme hulpmiddelen in te zetten en onnodige zorg te signaleren.” 

Zorg in de wijk verandert

Buurman heeft in gesprekken met wijkverpleegkundigen gemerkt dat in de afgelopen experimenteerperiode het besef is ontstaan dat de zorg in de wijk verandert. “In de gesprekken is een duidelijk gezamenlijk beeld ontstaan. We zien dat er eenduidig geïndiceerd moet worden, dat je moet inzetten op ‘positieve gezondheid’, preventie en eigen regie van de cliënt. Deze ontwikkelingen gaan door.” 
 
V&VN was één van de veldpartijen die op bestuurlijk niveau betrokken was bij de cliëntprofielen, evenals Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland. Een inhoudelijke rol was toebedeeld aan de wijkverpleegkundigen van de pilotorganisaties.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)