Coronavirus: plan VWS tegen tekort aan beschermingsmiddelen

  • 18 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_handen desinfecteren_hygiënisch werken

Minister Bruins kondigt een plan aan om de tekorten aan beschermende en medische hulpmiddelen aan te pakken. De situatie is nijpend, schrijft Bruins. Bij het meldpunt van V&VN komen sinds vorige week veel zorgen van verpleegkundigen en verzorgenden binnen over de tekorten. V&VN nam die zorgen mee naar het crisisoverleg op het ministerie van VWS. We zijn blij dat er meteen actie ondernomen wordt.

De kern van het plan: de distributie van beschermingsmiddelen vindt plaats via één centrale plek, het Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Ook brengen twaalf regiocoördinatoren in kaart waar de grootste tekorten zijn en waar eventuele overschotten, en hoe de middelen beter verdeeld kunnen worden. Het gaat om maskers, schorten, handschoenen, beschermingsbrillen, desinfecteermiddelen, testen en beademingsapparatuur. De inkoop wordt uitgevoerd door een centraal team van inkopers van ziekenhuizen. Zij zijn al begonnen met het aanleggen van landelijke voorraden, die in de loop van deze week en begin volgende week worden verwacht.

Blijf je zorgen melden!

Blijf vooral je zorgen en signalen doorgeven aan ons meldpunt. Wij zorgen dat die signalen terechtkomen bij de partijen die er iets aan kunnen doen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)