Zorgen om de wijk: ‘We moeten het doen met één flesje handalcohol’

  • 17 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
3D8A2020

Terwijl de straten in Nederland steeds leger worden en cafés en scholen hun deuren hebben gesloten, werken verpleegkundigen en verzorgenden hard door. Afgelopen donderdag riep V&VN zorgprofessionals op om zorgen, knelpunten, dilemma’s en ideeën voor oplossingen te delen. Er kwamen tot nu toe ruim tweehonderd meldingen binnen. Met name de situatie in de wijk vraagt om aandacht. “We lopen met z’n allen bij cliënten naar binnen en verlenen zorg zonder extra maatregelen.” Deze signalen zijn aan de orde gekomen in het crisisoverleg op het ministerie van VWS, waaraan V&VN heeft deelgenomen. Wat dat heeft opgeleverd lees je in dit bericht.

Het tekort aan beschermende middelen baart veel verpleegkundigen en verzorgenden zorgen. In ziekenhuizen moeten veel verpleegkundigen het doen met één mondmasker per dienst. In de wijk zijn soms helemaal geen mondmaskers meer te vinden. Wijkverpleegkundigen hebben het gevoel dat er te weinig aandacht is voor problemen in de wijk. “We hebben te horen gekregen dat er geen beschermende materialen te verkrijgen zijn. We worden geacht zorg te leveren, maar dit is mogelijk onveilig voor zorgverlener en zorgvrager.” Sommige zorgprofessionals zien de wijk op dit moment als ondergeschoven kindje. “Mijn organisatie heeft verschillende woonlocaties waar veel voor geregeld is de afgelopen dagen. De thuiszorg moet het doen met één flesje handalcohol.”

Angst voor besmetting

Het tekort aan beschermende hulpmiddelen wakkert de angst aan om zelf besmet te worden met het coronavirus en om (onbewust) anderen te besmetten. Ook in andere sectoren dan de wijk worstelen verpleegkundigen en verzorgenden hiermee: “Ik werk op een verpleegafdeling en ben zelf astmapatiënt. Ik ben als de dood om zelf besmet te raken en ziek te worden.”

Oplossingen

Naast zorgen, dilemma’s en knelpunten, worden er ook veel ideeën voor oplossingen gedeeld. Vooral voor het tekort aan personeel. Voormalig verpleegkundigen en verzorgenden, en zorgprofessionals uit sectoren waar de druk op dit moment iets minder hoog is, bieden aan om (extra) te komen werken. Ook studenten willen graag hun steentje bijdragen. De roep om een meldpunt om vraag en aanbod samen te brengen is groot. Daarvoor zijn inmiddels verschillende initiatieven ontstaan. V&VN wil dat deze gebundeld worden. Tijdens het overleg van afgelopen maandag is afgesproken dat VWS dit gaat coördineren.

V&VN is daarnaast in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie over de mogelijke inzet van zorgprofessionals die niet meer BIG-geregistreerd zijn. We verwachten dat ook hier nu snel meer duidelijkheid over komt.

Meldingen meegenomen naar crisisoverleg

Gerton Heyne, nam, samen met medebestuurslid Conny van Velden namens V&VN deel aan het crisisoverleg op VWS. Dit was met de beide ministers en staatssecretaris en bijna alle partijen in de zorg. Heyne: “De signalen over tekorten aan beschermende middelen, zoals mondmaskers en handgels, werden herkend. Afgesproken is dat op korte termijn extra middelen worden gekocht en geproduceerd. Ook wordt regionaal in kaart gebracht waar de grootste tekorten zijn en waar eventuele  overschotten, en hoe de middelen beter te verdelen. Blijf dus vooral je zorgen en signalen doorgeven aan ons meldpunt. Wij zorgen dat die signalen terecht komen bij de partijen die er iets aan kunnen doen.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)