‘Breng de administratieve lasten in de zorg omlaag’

  • 28 september 2023
  • Nieuwsbericht
  • Verkiezingen
  • V&VN Algemeen
Laptop
Foto ter illustratie © Pexels

Verpleegkundigen en verzorgenden besteden gemiddeld 30 tot 40 procent van hun tijd aan administratie. “Dat kun je niet helemaal terugbrengen naar nul, want er zijn ook zinvolle registraties die bijvoorbeeld nodig zijn voor een goede overdracht van ziekenhuis naar wijkverpleging. Maar wij denken dat je de administratieve lasten kunt terugbrengen naar 20 procent”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman woensdag 27 september in De Telegraaf.

Aanleiding voor deze grote wens onder de beroepsgroep, een wens die ook onderdeel is van het verkiezingsmanifest van V&VN, is de vraag hoe de zorgkosten beheersbaar kunnen blijven. Komend jaar heeft het kabinet 111,3 miljard euro gereserveerd voor de zorg. Voor het zesde jaar op rij zal de gemiddelde zorgpremie stijgen. En als er niets gebeurt, stijgt die premie de komende jaren alleen maar verder, waarschuwt Aad de Groot, voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar DSW.

“Verplegend en verzorgend personeel is veel tijd kwijt aan administratie. Vaak is er ook sprake van dubbele administratieve handelingen. Een hardnekkig probleem”, zegt Bianca Buurman. “En er is veel winst te behalen door bepaalde onnodige handelingen niet uit te voeren. We hebben het dan over de Beter Laten-lijst. Daarop staan handelingen die in ziekenhuizen, in de wijk, in verpleeghuizen, de GGZ en de gehandicaptenzorg nog steeds worden uitgevoerd, maar waarvan het nut niet is aangetoond. Deze handelingen niet doen kan tijd en leed voor de patiënt schelen én het scheelt soms ook geld.”

Fors doorpakken

Tijdens het Tweede Kamerdebat over arbeidsmarktbeleid in de zorg op woensdag 27 september haalden diverse politieke partijen ook de administratieve lasten in de zorg aan. Wederom was er een pleidooi om nu echt fors door te pakken met de reductie van de registratielast en de bureaucratie. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een reductie van 5 procent afgesproken. De PVV en het CDA willen veel verder gaan en spreken over een halvering van de administratieve lasten, net als V&VN nastreeft. De SP wil een formulierenbrigade die met een stofkam door alle formulieren heen gaat. Meerdere partijen willen dus een voortvarende beweging op dit onderwerp.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)