Welke kennis heb jij nodig?

De vakkennis en praktische oplossingen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zijn meer dan ooit nodig om goede, veilige en toegankelijke zorg te kunnen bieden. Nu én in de toekomst. Daarom ontwikkelt het Kennisinstituut V&VN sinds najaar 2023 de eerste kennis- en ontwikkelagenda voor het volledige verzorgende en verpleegkundige vakgebied.

Wat in deze kennis- en ontwikkelagenda komt te staan, is aan jullie. Want niemand weet beter wat er speelt in het eigen vakgebied dan de zorgprofessionals zelf. Of je nu verpleegkundige bent, verzorgende of verpleegkundig specialist. Of je nu werkt in het verpleeghuis, het ziekenhuis, de wijk, op de ambulance, in de ggz of bij de GGD.

Samen bepalen we welke kennis essentieel is voor ons vak, nu en in de toekomst. Zo ontwikkelen we met elkaar wetenschappelijk onderbouwde kennis voor de beste patiëntenzorg. En zorgen we ervoor dat we altijd en snel kunnen terugvallen op inhoudelijke informatie en adviezen. Zo kunnen we optimaal ons beroep uitoefenen en houden we plezier in ons werk.

Achterbanraadpleging
Om de eerste kennis- en ontwikkelagenda op te stellen heefthet Kennisinstituut V&VN eind 2023 een uitgebreide raadpleging gedaan onder verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten uit alle sectoren. We organiseerden drie focusgroep-bijeenkomsten en tien diepte-interviews (kwalitatief onderzoek) en ruim 6.000 zorgprofessionals gaven input via een online vragenlijst (kwantitatief onderzoek). Dit heeft ons veel informatie opgeleverd. Hierdoor weten we welke knelpunten jullie ervaren in je werk en welke kennis jullie nog missen om patiënten de beste zorg te kunnen bieden.

Eerste kennis- en ontwikkelagenda
Op dit moment is het Kennisinstituut V&VN aan de slag gegaan met alle informatie die het kwalitatief en kwantitatief onderzoek hebben opgebracht. We bekijken welke kennisvragen en ontwikkelverzoeken we als eerste moeten oppakken omdat jullie aan die kennis de meeste behoefte hebben. Dit doen we samen met een werkgroep van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

We verwachten dat de eerste kennis- en ontwikkelagenda in het najaar van 2024 gereed zijn.

Vragen? Mail ons via kennisinstituut@venvn.nl!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)