Invloed en leiderschap

Jaarverslag 2019: Invloed en leiderschap

Ook in 2019 hebben we gewerkt aan het vergroten van de invloed van de beroepsgroep en aan het tonen van leiderschap in het dagelijks werk. Als individu, maar ook samen door als één krachtige stem namens de beroepsgroep te spreken. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben van zich laten horen. Aan bestuurlijke tafels, in de pers, bij de politiek, maar ook lokaal in hun eigen zorgorganisaties.

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen feilloos aangeven waar zij dagelijks tegenaan lopen, wat er beter kan of wat er anders moet. Deze bijdragen brengen wij in beeld en delen wij bij relevante partijen en tafels. Die luisteren nog lang niet altijd even goed, maar we blijven onze boodschap keer op keer onder hun aandacht brengen.

Professioneel zeggenschap

Inspraak organiseren

We hebben ons in 2019 ingezet voor het stevig positioneren van verpleegkundige en verzorgende adviesraden (VAR) en andere inspraakvormen. Op deze wijze kunnen verpleegkundigen en verzorgenden meer zeggenschap organiseren in hun zorginstelling. Het aantal VAR-en is in 2019 flink toegenomen. Bijna alle ziekenhuizen hebben een VAR (2 niet), veel VVT organisaties hebben een VAR of zijn er mee bezig en veel GGZ organisaties hebben er één. Bij ons VAR netwerk waren in 2019 ruim 160 VAR-en betrokken. In 2019:

  • Hebben we de VAR-netwerkdag weer georganiseerd waarbij de invloed van een VAR op het kwaliteitsbeleid centraal heeft gestaan.

  • Zijn er themabijeenkomsten georganiseerd om kennis op te doen en te delen voor VAR’en

  • Hebben we veel VAR-en bezocht en kennis uitgewisseld over belangrijke thema’s.

  • Ook hebben we VAR-en handvatten gegeven om meer invloed en zeggenschap in de organisatie te organiseren.

Lees meer over de VAR

Chief Nursing Officer (CNO)

Het ministerie van VWS kent een CNO, met wie V&VN nauw samenwerkt. Vanuit haar expertise dient de CNO de bewindslieden en het ministerie gevraagd en ongevraagd over de positie van verpleegkundigen en verzorgenden en over alle onderwerpen die hen aangaan. In 2019 zijn er ook steeds meer organisaties die een CNO aanstellen, met name in de ziekenhuizen. De CNO is dan de verbindende schakel tussen bestuur, beleid, het verpleegkundige beroep en de werkvloer. Naast de CNO heeft ook de Chief Nursing Information Officer (CNIO), een vlucht genomen in 2019. Deze rol is in het leven geroepen om IT-toepassingen in zorginstellingen beter aan te laten sluiten op de verpleegkundige en verzorgende praktijk. V&VN ondersteunt het netwerk van CNIOs. Het netwerk richt zich op kennisdeling, positionering, educatie en groei.

De netwerken voor CNIOs en CNOs en het platform VAR zijn belangrijk, omdat ze allemaal als doel hebben om het professioneel zeggenschap van de beroepsgroep te vergroten. V&VN ondersteunt deze ontwikkelingen en netwerken waar mogelijk. In 2019 zijn stappen gezet om deze drie netwerken samen te brengen in een platform Professioneel zeggenschap. Ook Excellente Zorg krijgt hierin een grote rol.

Ambassadeurs voor het vak

Ambassadeurstrajecten

V&VN heeft in 2019 weer diverse ambassadeurs opgeleid: 15 wijk- en dementieverpleegkundigen, 14 jeugdverpleegkundigen en 3 groepen verzorgenden met in totaal 36 deelnemers. Ook is er voor de verpleegkundig specialisten een leiderschapstraject uitgevoerd. Deze trajecten hebben als doel om het persoonlijk leiderschap te vergroten en daarmee nog meer toe te rusten en te ondersteunen om de invloed en zeggenschap van verpleegkundig specialisten te vergroten. Zowel binnen hun eigen team en organisatie, als ook op regionaal en landelijk niveau, zodat zij belangrijke ambassadeurs kunnen zijn, voor het vak en voor hun beroepsvereniging.

In de schijnwerpers

De verhalen van verpleegkundigen en verzorgenden zijn inspirerend. Bijvoorbeeld als leden met enthousiasme over hun vak vertellen. Of wanneer zij aangeven tegen welke obstakels zij oplopen in hun werk. Daarom hebben we ook in 2019 onze leden in de schijnwerpers gezet als vertegenwoordiger, ambassadeur of spreekbuis van hun beroepsgroep. In verschillende media – tv, online, print en radio. Via onze eigen media, zoals het magazine, de website en social media kanalen. Maar ook door leden zelf aan te laten schuiven bij bestuurlijke overleggen om het belang van de praktijk onder de aandacht te brengen. Of het nu ging om een reportage in het NRC over zorgorganisaties die er wél in slagen om verpleegkundigen en verzorgenden te behouden of om de uitgebreide aandacht voor de zomerstress in het NOS journaal – we brengen onze leden en hun collega’s in positie, zodat zij met het gezag van de praktijk hun verhaal met de rest van Nederland kunnen delen.