Excellente Zorg

Excellente Zorg helpt zorginstellingen om een goede werkomgeving te creëren voor verpleegkundigen en verzorgenden. Met Excellente Zorg kunnen zij meer voldoening halen uit hun werk en de beste zorg leveren aan patiënten.

Excellente Zorg bestaat uit drie pijlers: verpleegkundigen & verzorgenden, organisatie en patiënten/cliënten. Uit wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten zijn de ‘essentials of magnetism’ gedestilleerd. V&VN heeft deze punten in 2009 als basis genomen om Excellente Zorg te ontwikkelen in samenwerking met de Nederlandse Patiëntenfederatie.

Wat kun je als verpleegkundige of verzorgende zelf doen om ervoor te zorgen dat jouw organisatie met Excellente Zorg aan de slag gaat? Pak het ideaalplaatje erbij en kaart de tips aan bij je leidinggevende en in teamoverleggen.

Op de eigen werkplek zijn de verpleegkundigen zich bewuster geworden van hun eigen rol bij het bespreekbaar maken en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van zorg - Martini ziekenhuis

Metingen: inzicht in verbeterpunten werkomgeving

Wil een zorginstelling de werkomgeving van verpleegkundigen en verzorgenden verbeteren? Dan laten de metingen van V&VN zien hoe het ervoor staat per onderzocht team. Je krijgt dan:

  • Een rapportage van de metingen per team.
  • Advies op maat per team hoe je kenmerken kunt verbeteren.
  • Een infographic om het gesprek aan te gaan over de resultaten.
  • Uitnodigingen voor verdiepende werkplaatsbijeenkomsten met handreikingen om kenmerken te verbeteren en te leren van andere zorginstellingen.

Door Excellente Zorg voelen verpleegkundigen en verzorgenden zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Ook hebben zij – door het tonen van leiderschap - invloed op de kwaliteit van zorg door leiderschap - Santeon Ziekenhuizen

Verpleegkundigen zijn zich bewust van hun eigenaarschap en leiderschap, denken na over het evidence based werken en zijn minder afwachtend. Ze onderbouwen hun ideeën voor verandering en hebben niet meer meteen de gedachte dat het uitvoeren ervan niet zou kunnen vanwege geld- of tijdgebrek - Dimence Groep

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.