VAR

Banner Thema Var

Professioneel zeggenschap dankzij VAR, VVAR of PAR

Als verpleegkundige of verzorgende je stem laten horen én opkomen voor de belangen van je beroepsgroep door middel van een verpleegkundige en/of verzorgende adviesraad (VAR/VVAR) of een multidisciplinaire professionele adviesraad (PAR). Het is in Nederlandse zorgorganisaties steeds gebruikelijker.

Niet alleen onze eigen beroepsgroep, maar ook de media, de politiek en de bestuurskamers zien het belang van de invloed van verpleegkundigen en verzorgenden op het (kwaliteits)beleid. Ook de kwaliteitskaders van de verschillende sectoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maken de noodzaak van professioneel zeggenschap voor zorgprofessionals duidelijk. Zo is professioneel zeggenschap tegenwoordig één van de speerpunten van de IGJ wanneer ze een zorginstelling bezoekt. Dat er beter (kwaliteits)beleid tot stand komt wanneer verpleegkundigen en verzorgenden vroeg betrokken zijn bij het beleidsproces is dus geen punt van discussie meer. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt?

Algemeen Verpleegkundigen 2
  • V&VN Algemeen

V&VN vraagt aandacht voor vergroten van professionele zeggenschap bij VWS

Minister Van Ark heeft in een Kamerbrief het beleid uiteengezet voor verschillende onderdelen van de zorg die te lijden hebben gehad onder de gevolgen van de coronapandemie, zoals herstel van zorgverleners en inhalen reguliere zorg.

Als bijlage is een document opgenomen met vervolgstappen voor het vergroten van professionele zeggenschap voor onze beroepsgroep. V&VN schreef dit document in opdracht van het ministerie van VWS voor het regeerakkoord. Ook schreef V&VN een brief aan de informateur.

Om de stem van verpleegkundigen en verzorgenden binnen organisaties duidelijk te laten horen, komen er dagelijks adviesraden bij. In ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen, de wijk, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en instellingen voor gehandicaptenzorg verenigen verpleegkundigen en verzorgenden zich om de organisaties van advies te voorzien.

We hebben het gevoel dat onze stem wordt gehoord

VAR-lid Reade

Wat doet de VAR, VVAR of PAR precies?

De adviesraden geven op beroepsinhoudelijke basis advies aan de directie of raad van bestuur van een organisatie om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VAR/VVAR/PAR een stem in het korte- en langetermijnbeleid van de organisatie. Daarnaast stimuleert de VAR/VVAR/PAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. De VAR/VVAR/PAR kan bijdragen aan:

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten en cliënten
  • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk
  • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie
  • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid onder zorgprofessionals binnen de organisatie

Wij willen een adviesraad, hoe pakken we dat aan?

V&VN ondersteunt verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten bij het oprichten van een adviesraad. Met deze serie documenten kun je van start:

Hulp nodig? Zoek contact!

Het is altijd mogelijk om (kosteloos) contact te leggen met onze adviseurs. Stuur een mail naar var@venvn.nl of bel met 030-2919050 en vraag naar een VAR-adviseur. We kunnen ook langskomen voor een eenmalig werkbezoek. Ook adviesraden die al enige tijd aan de slag zijn kunnen (kosteloos) een beroep doen op V&VN voor advies, bijvoorbeeld over je rol als adviesraad, over het doorontwikkeling van de adviesraad of over andere thema’s die de adviesraad raken.

Ondersteuning buiten V&VN

Naast V&VN zijn er ook een aantal commerciële adviseurs actief op het gebied van ontwikkeling van VAR-en, leiderschap en professioneel zeggenschap. Keuze voor ondersteuning zal afhankelijk zijn van de ontwikkelvragen van de adviesraad en haar leden. Op de websites van de adviseurs zie je een beschrijving van hun aanbod:

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!