Wetenschappelijk onderzoek en Magnet hospitals

Ziekenhis_Bernhoven_verpleegkundigen_medicatie

V&VN heeft in 2009 Excellente Zorg ontwikkeld samen met de Nederlandse Patiëntenfederatie. Toen is onderzocht of het concept van de Amerikaanse Magnet hospitals ook in Nederland toegepast kon worden. Uit een landelijke pilot bleek dat dit kon. De pilot toonde aan dat de kwaliteit van zorg afhangt van de kwaliteit van de werkomgeving van verpleegkundigen en verzorgenden. Ook werd duidelijk dat wanneer verpleegkundigen en verzorgenden goed zorg kunnen verlenen: 

  • Hun tevredenheid over de werkomgeving stijgt.
  • De arbeidstevredenheid stijgt.
  • Het ziekteverzuim daalt.
  • Het personeelsverloop daalt.
  • De wervingskosten van personeel dalen.

Magnet hospitals

In de jaren 80 van de vorige eeuw was er een groot tekort aan verpleegkundigen in de Verenigde Staten, maar dat gold niet voor alle ziekenhuizen. Sommige hadden geen enkele moeite om aan personeel te komen en hadden nauwelijks verloop. De Amerikaanse organisatie van verpleegkundigen liet wetenschappers onderzoek doen naar wat deze ziekenhuizen onderscheidt van de andere. Zij ontdekten dat 14 factoren het verschil maken. Om de kennis hierover uit te kunnen dragen, richtten zij het ANCC op. Ziekenhuizen die als magneetziekenhuis erkend willen worden, kunnen hier terecht. Inmiddels is ruim 5 procent van de ziekenhuizen in de Verenigde Staten magneetziekenhuis.

Wat voegde V&VN toe?

V&VN heeft de vragenlijsten voor de 14 factoren die de Amerikaanse wetenschappers vonden, gevalideerd voor de Nederlandse zorginstellingen en verdeeld over drie pijlers: verpleegkundigen & verzorgenden, organisatie en patiënten/cliënten. Op basis van alle verzamelde data kan V&VN uitspraken doen over veel voorkomende sterke en minder sterke punten in Nederland.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!