Merkbaar Beter is een gezamenlijk programma van CNV Zorg & Welzijn en V&VN met als doel een merkbare verbetering bij het gezond en veilig werken in de zorg.

Knelpunten bij behoud zorgmedewerkers

Het programma loopt tot eind 2022 en biedt organisaties de mogelijkheid om samen met CNV en V&VN te verkennen welke knelpunten er zijn bij het behoud van zorgmedewerkers. Deze worden in een gesprek met zorgmedewerkers, bestuur, management en HR opgehaald. Organisaties krijgen advies waarmee ze verbeteringen kunnen realiseren en een overzicht van beschikbare ondersteuning daarbij. Hiermee kan de werkgever samen met de zorgmedewerkers eenvoudig een geschikte interventie kiezen. Na de interventie wordt gezamenlijk gekeken of zorgmedewerkers, bestuur, management en HR een merkbare verbetering ervaren.

De gesprekken, dialoogsessies en het advies worden gesubsidieerd door de overheid. Deelname is gratis voor zorgorganisaties. Aan de in te zetten interventie kunnen wel kosten zijn verbonden.

Portfolio

Naast de gesprekken en adviezen hebben CNV Zorg & Welzijn en V&VN in samenwerking met Stichting IZZ een portfolio gemaakt. Dit portfolio biedt een actueel overzicht van bestaande interventies die bijdragen aan het behoud van personeel.

Het portfolio en meer informatie vind je op: www.merkbaarbeter.nl. Of download direct het Portfolio Merkbaar Beter.

Merkbaar Beter Visual

Merkbaar Beter: tijd voor meer zeggenschap op de werkvloer

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar. En dat is door de coronacrisis duidelijker dan ooit. Toch ontbreekt het aan een gezonde positie voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Vandaag - op de Dag van het respect voor de zorg - presenteert Merkbaar Beter een nieuw portfolio om zeggenschap, werkplezier en gezond werken te verbeteren.