Metingen Excellente Zorg

Bij Excellente Zorg wordt breed gekeken naar kwaliteit vanuit drie perspectieven:

 1. Organisatie: onder welke randvoorwaarden moeten verpleegkundigen en verzorgenden hun zorg verlenen?
  2. Verpleegkundigen en verzorgenden: hoe kijken zij naar hun werkomgeving?
  3. Patiënten/cliënten: hoe ervaren zij de verpleegkundige en verzorgende zorg?

Deze vormen de drie pijlers van de metingen voor Excellente Zorg. Binnen elke pijler staan bepaalde kenmerken of thema's centraal.

Keuze

Als organisatie heb je de volgende keuzes:

 • Metingen verrichten binnen twee of drie pijlers?
 • Frequentie: een keer (nulmeting, of diverse keren (nulmeting en elke drie tot vier jaar een effectmeting.

Wat kun je verwachten?

Houd rekening met een doorlooptijd van circa 20 tot 24 weken, afhankelijk van de grootte van de organisatie en de lengte van de periode dat vragenlijst open staat. Als de opdracht is gegeven, gaan we gezamenlijk de meting voorbereiden en bekend maken in de organisatie. Gedurende een aantal weken wordt de data verzameld via vragenlijsten. In een tussentijds evaluatiegesprek bespreken we hoe de meting verloopt en in hoeverre er al een beweging in de organisatie in gang gezet is naar Excellente Zorg. Als de invultermijn gesloten is, analyseren wij de gegevens en stellen we een rapportage op met resultaten en advies voor verbeteringen. In de rapporten zit een infographic per team waar in één oogopslag de resultaten per team zichtbaar zijn. Hiermee kunnen teams zelf het gesprek aan gaan.

Wat levert het op?

 • Inzicht in sterke kanten en kanten waar verbetering mogelijk is.
 • Inzicht in de thema’s: verpleegkundige strategie, effectieve zeggenschap, leiderschap, onderzoek & ontwikkeling en focus op resultaten. De uitwerking daarvan is afhankelijk van de leervraag of het leerdoel dat voorafgaand aan de meting is bepaald.
 • Scores van afdelingen kunnen binnen de organisatie vergeleken worden.
 • Scores van de organisatie kunnen vergeleken worden met andere Nederlandse zorgorganisaties.
 • De meting maakt verpleegkundigen en verzorgenden bewust van hun eigen handelen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.