Lijst zorginstellingen met metingen Excellente Zorg

Deze zorginstellingen hebben een of meer metingen laten uitvoeren

Sint Antonius ziekenhuis: Het beste idee van...

Dankzij Excellente Zorg heeft de VAR binnen ons ziekenhuis een steeds belangrijkere positie. De VAR heeft enthousiaste leden die eigenaarschap tonen als het gaat om ons vak verpleegkunde. Dit beïnvloedt de houding van verpleegkundigen op de werkvloer. Eén van de projecten dat is opgezet door en voor verpleegkundigen is ‘het beste idee van…’. Dit project is ontwikkeld door een aantal VAR-leden: van planvorming, financiering tot uitwerking. Bij ‘het beste idee van…’ werd verpleegkundigen de mogelijkheid gegeven hun beste idee - als het gaat om de verbetering van kwaliteit van zorg voor de patiënt - in te dienen. De drie verpleegkundigen met de beste ideeën hebben uren gekregen om hun idee te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Een idee dat gewonnen heeft was bijvoorbeeld een plan om de informatie aan patiënten tijdens opname en ontslag te verbeteren. Verpleegkundigen waren heel enthousiast over dit project omdat zij nu zelf de regie in handen kregen om de kwaliteit van zorg te verbeteren voor onze patiënten.

ZuidOostZorg: Meer bewustwording van de omgeving

De bewustwording die door Excellente Zorg ontstaat is groot. Deze bewustwording houdt verband met de 8 kenmerken van Excellente Zorg die zo belangrijk zijn in het excellent kunnen functioneren in je beroep als verpleegkundig specialist, als verpleegkundige, als verzorgende en als helpende. De verpleegkundigen, verzorgenden en de helpenden zijn zich meer bewust van hun rol in de zorg van de cliënt (zoiets als persoonsgerichte cliëntmanager, bewust van de verantwoordelijkheden en mogelijkheden); tenslotte is hun benadering, deskundigheid, betrokkenheid, vaardigheid, etc. als direct betrokkenen rondom de cliënt het eerste wat ertoe doet! Dit is een duidelijk merkbare verandering.

Dimence Groep: Excellente Zorg virus

Dimence Groep heeft Excellente Zorg vertaald naar een beweging die staat voor het ontwikkelen van vakinhoudelijk leiderschap, verpleegkundig eigenaarschap en werken volgens de laatste stand van de wetenschap. Veel verpleegkundigen en verzorgenden hebben zich binnen onze organisatie ingezet om deze beweging tot stand te brengen. De verpleegkundigen en verzorgenden van de Dimence Groep werkten in bijzondere trajecten, behaalden prachtige resultaten, creëerden een inspirerende werkomgeving, zetten hun vak stevig neer en verbeterden de zorg. In ruim twintig teams brachten zij een brede verscheidenheid aan trajecten tot stand. Zij trokken de kar, brachten hun enthousiasme over en betrokken ook andere disciplines bij hun ideeën. Zo verspreiden zij het ‘Excellente Zorg-virus’ over de hele Dimence Groep.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.