Leiderschap bij Excellente Zorg

Om Excellente Zorg te bereiken, is leiderschap nodig: iemand beïnvloedt en stimuleert de groep om de beste resultaten te behalen. De kwaliteit van de zorg die jij en je collega’s leveren, staat of valt met de kwaliteit van het leiderschap binnen de zorgorganisatie. 

Voor goed leiderschap is tweerichtingsverkeer nodig. Aan de ene kant voelt iedere laag van de organisatie zich gesteund door de laag erboven en aan de andere kant worden er van boven naar beneden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het werk. Het resultaat hiervan is dat iedereen goed werk kan leveren in een werkomgeving waarin voldoende ondersteuning geboden wordt. Komend jaar wil V&VN hier meer inzicht in krijgen en het binnen zorgorganisaties stimuleren.

Vakinhoudelijk leiderschap

Vakinhoudelijk leiderschap zou je ook inspirerend leiderschap kunnen noemen. Het gaat hierbij namelijk niet om hiërarchische indeling, maar om een voorbeeldfunctie op basis van deskundigheid, motivatie en overtuigingskracht. Als verpleegkundige of verzorgende neem je dus zelf het initiatief om verbetertrajecten in te zetten en je collega’s te motiveren. Zo heb je invloed op het beleid en de besluitvorming binnen jouw werkomgeving. Door advies uit te brengen en scholing aan te bieden, willen we zorgorganisaties helpen om deze vorm van persoonlijk leiderschap verder te laten groeien.

Rebels verpleegkundig leiderschap

De vraag naar verpleegkundigen neemt toe, terwijl de uitstroom groot is. Onderzoek laat zien dat als verpleegkundigen meer leiderschap tonen, de kwaliteit van zorg, de veiligheidscultuur en de samenwerking verbetert. Daardoor stijgt de werktevredenheid van verpleegkundigen en daalt de uitstroom. Tegelijkertijd tonen verschillende studies ook aan dat verpleegkundigen het lastig vinden leiderschap te tonen. Vaak is hun leiderschap onzichtbaar of onder de radar. Dit wordt ‘rebels leiderschap’ genoemd. 

In dit promotieonderzoek identificeert V&VN samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Erasmus Universiteit wat de werkzame bestanddelen van rebels verpleegkundig leiderschap zijn. Dit gebeurt op drie gebieden:

  • Het ontwikkelen van rebels verpleegkundig leiderschap.
  • Het reflecteren op het vormgeven van de kenmerken van Excellente Zorg en de resultaten die dat oplevert.
  • Het ontwikkelen van overdraagbare kennis als wetenschappelijke output.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eline de Kok, promovenda en adviseur Excellente Zorg V&VN.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.