Advies Excellente Zorg

Tips om zelf met Excellente Zorg aan de slag te gaan

1. Inventariseer de talenten van je teamleden en bespreek met elkaar hoe die zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden. 

2. Bespreek in je team en met je leidinggevende wat jullie definiëren als goede zorg en welke indicatoren nodig zijn om dit inzichtelijk te maken. Spreek ook met elkaar af hoe de resultaten worden teruggekoppeld en hoe je als team die resultaten gebruikt om je zorg te verbeteren.

3. Bespreek in de samenwerking met de andere disciplines, zoals met artsen, welke verwachtingen je over en weer hebt over de samenwerking; welke rol/ verantwoordelijkheid heeft eenieder. Wanneer en op welke manier overleg je met elkaar.

 

4. Verenig je met andere verpleegkundigen of verzorgenden binnen en buiten de afdeling. Onderzoek de gemeenschappelijke belangen met stakeholders en gebruik dat als vertrekpunt in gesprekken.

 

5. Ga met gerichte vragen kijken bij andere locaties/ teams. Gebruik goede voorbeelden als bron van inspiratie om verandering op de eigen werkplek door te voeren.

Adviesgesprek met V&VN

Je kunt ons inschakelen om intern een presentatie of advies te geven over kenmerken van het model Excellente Zorg. V&VN heeft op diverse onderwerpen experts, die we daarbij kunnen inschakelen. Daarbij kun je denken aan:

  • Structuren voor zeggenschap (VAR’s)
  • Verpleegkundig leiderschap
  • Uitkomsten van zorg
  • Registratielast
  • Onderzoek & ontwikkeling
  • Verpleegkundige visie en strategie

De V&VN Academie biedt veel mogelijkheden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen met cursussen, trainingen, bijeenkomsten en andere manieren van leren.

Is er een vraagstuk in de organisatie en vraag je je af of Excellente Zorg daarbij zou kunnen helpen? Neem contact met ons op om dit te verkennen.

Reade Reactie