Afdeling Research Professionals

Leden van deze afdeling zijn researchverpleegkundigen, researchcoördinatoren en researchassistenten met een verpleegkundige en/of andere paramedische opleiding werkzaam in het mensgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek.

De V&VN Afdeling Research Professionals streeft na:

  1. Een landelijke erkende organisatie te zijn voor overheid en andere stakeholders binnen klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
  2. Vanuit het oogpunt benoemd in punt 1 benaderd te worden voor deelname aan commissies en werkgroepen die leiden tot relevante en soms noodzakelijke aanpassingen in de beroepsuitoefening van de Research Professional, zodat de belangen van de beroepsgroep worden meegenomen.
  3. Landelijk erkende geaccrediteerde scholingen en bijeenkomsten aan te bieden voor de Research Professional zodat uniforme waardering en kwaliteit ontstaat en de taken en verantwoordelijkheden van de werkgevers/ opdrachtgevers en de uitvoerders (o.a de Research Professional) helder zijn.
  4. Aan te sluiten bij de behoefte en belangen van de Research Professionals in Nederland en daarmee de ontwikkeling (kennis/kunde) van de individuele researchprofessional en de beroepsgroep als geheel, mede mogelijk te maken.

 

Bestuur

Bestuursleden afdeling V&VN Research Professionals:

Annemarie Geel, voorzitter (voorzitter.researchprofessionals@venvn.nl)

Linda Garms, secretaris (secretaris.researchprofessionals@venvn.nl)

Hanny van Vroenhoven, penningmeester 

Dorothee Ellenbroek, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied accreditatie en scholing, (accreditatie.researchprofessionals@venvn.nl)

Astrid Ritman, algemeen bestuurslid

Esther van Staveren, algemeen bestuurslid

Marjan Lommerse, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied communicatie, website en nieuwsbrief, (m.lommerse@venvn.nl)

Inge Paas, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied communicatie, website en nieuwsbrief, (i.paas@venvn.nl)

Heb je vragen? Stuur ons een mail.

Vrijwilligers

Een vereniging doet niets zonder vrijwillige inzet van leden. Heb je interesse, werk je als Research Professional en heb je zin om naast je baan op een andere manier bezig te zijn met het vak, neem dan contact op via researchprofessionals@venvn.nl.

Commissies

Meer informatie volgt.
 
 
 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!