Afdeling Research Professionals

Leden van deze afdeling zijn researchverpleegkundigen, researchcoördinatoren en researchassistenten met een verpleegkundige en/of paramedische opleiding werkzaam in het mensgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek.

De V&VN Afdeling Research Professionals streeft na:

  1. Een landelijke erkende organisatie te zijn voor overheid en andere stakeholders binnen klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
  2. Vanuit het oogpunt benoemd in punt 1 benaderd te worden voor deelname aan commissies en werkgroepen die leiden tot relevante en soms noodzakelijke aanpassingen in de beroepsuitoefening van de Research Professional, zodat de belangen van de beroepsgroep worden meegenomen.
  3. Landelijk erkende geaccrediteerde scholingen en bijeenkomsten aan te bieden voor de Research Professional zodat uniforme waardering en kwaliteit ontstaat en de taken en verantwoordelijkheden van de werkgevers/ opdrachtgevers en de uitvoerders (o.a de Research Professional) helder zijn.
  4. Aan te sluiten bij de behoefte en belangen van de Research Professionals in Nederland en daarmee de ontwikkeling (kennis/kunde) van de individuele researchprofessional en de beroepsgroep als geheel, mede mogelijk te maken.

 

Bestuur

Bestuursleden afdeling V&VN Research Professionals:

Annemarie Geel, voorzitter (a.geel@venvn.nl)

Linda Garms, secretaris (secretaris.researchprofessionals@venvn.nl)

Hanny van Vroenhoven, penningmeester 

Dorothee Ellenbroek, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied accreditatie en scholing, (accreditatie.researchprofessionals@venvn.nl)

Esther van Staveren, algemeen bestuurslid

Inge Paas, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied communicatie, website en nieuwsbrief, (i.paas@venvn.nl)

Heb je vragen? Stuur ons een mail.

Vrijwilligers

Een vereniging doet niets zonder vrijwillige inzet van leden. Samen kunnen we ons beroep zichtbaarder maken. Heb je interesse om deel te nemen aan een van onze werkgroepen, werk je als researchprofessional en heb je zin om naast je baan op een andere manier bezig te zijn met het vak, neem dan contact op via researchprofessionals@venvn.nl.

Werkgroepen

Werkgroep Functieprofiel, contactpersoon Esther van Staveren via ervanstaveren2@alrijne.nl

Werkgroep Zichtbaarheid, contactpersoon Inge Paas via i.paas@venvn.nl
 
 
 

Vacature bestuursleden 2023

We zoeken 2 algemeen bestuursleden waarvan er in ieder geval werkzaamheden liggen binnen communicatie. Denk hierbij aan de nieuwsbrief, de website, Linkedin en andere sociale mediakanalen.

Met een enthousiast bestuur en vrijwilligers in verschillende werkgroepen gaan we ons vak nog beter profileren en positioneren. Heb jij tijd en zin om hieraan mee te werken? Stuur dan een bericht naar onze voorzitter Annemarie via a.geel@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)