Award of Excellence Oncology Nursing

  • 5 februari 2021
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Deskundigheid

V&VN Oncologie kent jaarlijks twee Awards toe, indien er voordrachten voor nominaties ingestuurd worden:

- De ‘Award of Excellence Oncology Nursing’ wordt toegekend aan een oncologieverpleegkundige die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in de oncologische zorg. 

- De ‘Oeuvre Award’ wordt incidenteel uitgereikt aan een oncologieverpleegkundige of een verpleegkundig specialist oncologie die een bijzondere prestatie leverde aan het verbeteren van de oncologische patiëntenzorg. 

Het bestuur van V&VN Oncologie kent namens de leden de Awards toe. De kandidaten worden geselecteerd aan de hand van een aantal criteria. Tijdens de jaarlijkse ‘Oncologiedagen’ worden de Awards uitgereikt door de voorzitter van V&VN Oncologie. 

De cie. Deskundigheid selecteert de voordrachten en doet een voorstel aan het Bestuur voor de nominaties. De procedures voor het aanmelden van collega-oncologie verpleegkundigen voor de Awards staan vermeld op de site van cie. Deskundigheid:

https://www.venvn.nl/afdelingen/oncologie/commissies/commissie-deskundigheid/award-of-excellence-oncology-nursing/

en 

https://www.venvn.nl/afdelingen/oncologie/commissies/commissie-deskundigheid/oeuvre-award-of-excellence-oncology-nursing/ 

Helaas werd ook in 2020 geen enkele voordracht voor een nominatie ontvangen vanuit het oncologische werkveld. De cie. Deskundigheid kan zich niet voorstellen, dat er geen oncologieverpleegkundigen zijn, die ‘Award-waardig’ zijn! Er zijn mogelijk ook oncologieverpleegkundigen die tijdens de Corona pandemie 2020/2021 bijzondere activiteiten ontplooid hebben voor patiënten.

De procedure is eenvoudig, dus laat de mogelijkheid niet voorbij gaan, een collega voor te dragen. Wij kijken uit naar de aanmeldingen; de deadline is 30 september 2021, voor beide Awards.

Voor vragen met betrekking tot deze commissie kan contact worden opgenomen via: ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)