De Oeuvre Award wordt incidenteel uitgereikt aan een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie die een bijzondere prestatie heeft geleverd aan het verbeteren van de oncologische patiëntenzorg. 

De criteria die worden gehanteerd om iemand te nomineren zijn:

- de kandidaat heeft een voortrekkersrol vervuld in de oncologieverpleegkunde;
- de kandidaat heeft zich mondeling/schriftelijk gepresenteerd ten behoeve van de oncologieverpleegkunde;
- de kandidaat treedt op als innovator en inspirator in de oncologische zorg;
- de kandidaat manifesteert zich landelijk;
- de kandidaat heeft zich ingezet ten behoeve van de verbetering van de zorg voor mensen met kanker;
- de kandidaat is betrokken bij de directe patiëntenzorg;
- de kandidaat is >10 jaar werkzaam binnen het oncologisch vakgebied


De Oeuvre Award bestaat uit een aandenken met oorkonde en een erelidmaatschap van V&VN oncologie. Zij/hij krijgt een interview in de Oncologica en er wordt een kort filmpje gemaakt met de winnaar (filmpje wordt op de website geplaatst).

Nominaties voor de Oeuvre Award kunnen tot en met 30 september in het jaar van uitreiking aangemeld worden bij de Commissie Deskundigheid via e-mail: ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl; vermeld in de subject-regel ‘Oeuvre Award’.

- De aangemelde kandidaat moet lid zijn van V&VN Oncologie. Indien deze persoon geen lid is van V&VN Oncologie, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
- De Cie. Deskundigheid kiest uit de aanmeldingen max. 3 nominaties en legt deze uiterlijk 1 november voor aan het bestuur van V&VN Oncologie.
- Het bestuur beslist aan wie de Oeuvre Award toegekend wordt en voorziet in bijbehorend aandenken en oorkonde.
- Indien het bestuur van V&VN Oncologie een persoon voordraagt dan beslist de Commissie Deskundigheid.
- Het bestuur licht tijdig belanghebbende collegae en naasten in van degene die de Oeuvre Award zal ontvangen. Degene die de nominatie heeft ingediend draagt zorg voor aanwezigheid van de genomineerde bij de uitreiking.


De Oeuvre Award wordt uitgereikt tijdens de Oncologiedagen door de voorzitter van het bestuur van V&VN Oncologie. 

De Oeuvre Award werd uitgereikt aan:

- Nol Verbeek (2019) - Verpleegkundig Specialist Oncologie, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

- Marieke Schreuder-Cats (2018) - Verpleegkundig Specialist Oncologie, Cancer Centre UMC Utrecht, Docent Verpleegkunde HU

- Paofi Tjia (2017) - Verpleegkundig Beleidsmedewerker Oncologie, Cancer Center UMC Utrecht

- Erik van Muilekom (2016) - Verpleegkundig Specialist Urologische Oncologie, NKI/AvL, Amsterdam

- Janny Salomé-Vogel (2014) - Oncologieverpleegkundige, St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!