V&VN Oncologie kent incidenteel een ‘Oeuvre Award’ toe aan één van de leden van de vereniging (indien een geschikte kandidaat is voorgedragen).

Het bestuur V&VN Oncologie kent namens de leden de Award toe. De kandidaat wordt geselecteerd aan de hand van een aantal criteria. Tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen wordt de Award uitgereikt door de voorzitter van V&VN Oncologie. 

Procedure Oeuvre Award

De Oeuvre Award wordt uitgereikt aan een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie die een bijzondere prestatie heeft geleverd aan het verbeteren van de oncologische patiëntenzorg. 

De criteria om iemand aan te melden zijn:

De kandidaat:
- heeft een onderscheidende voortrekkersrol vervuld in de oncologieverpleegkunde;
- heeft zich mondeling en schriftelijk gepresenteerd ten behoeve van de oncologieverpleegkunde;
- treedt op als innovator en inspirator in de oncologische zorg;
- manifesteert zich landelijk;
- heeft zich ingezet ten behoeve van de verbetering van de zorg voor mensen met kanker;
- is betrokken bij de directe patiëntenzorg;
- is >10 jaar werkzaam binnen het oncologisch vakgebied;
- is lid van V&VN Oncologie.

Schrijf een uitgebreide motivatie waarin bovenstaande punten aan de orde komen en stuur deze motivatie als W-bestand naar de Commissie Deskundigheid via e-mail: ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl; vermeld in het onderwerp 'Oeuvre Award'. Aanmeldingen voor de Award kunnen tot en met 30 september in het jaar van uitreiking ingestuurd worden.

De Commissie Deskundigheid kiest uit de aanmeldingen max. 3 nominaties en legt deze uiterlijk 1 november voor aan het bestuur V&VN Oncologie. Het bestuur beslist aan wie de Oeuvre Award wordt toegekend en voorziet in bijbehorend aandenken en oorkonde.
Indien het bestuur V&VN Oncologie een persoon voordraagt, dan beslist de Commissie Deskundigheid.

Uitreiking Oeuvre Award

Het bestuur licht tijdig belanghebbende collegae en naasten in van degene die de Oeuvre Award zal ontvangen. Degene die de nominatie heeft ingediend draagt zorg voor aanwezigheid van de genomineerde bij de uitreiking.

De Oeuvre Award bestaat uit een aandenken met oorkonde en een erelidmaatschap van V&VN Oncologie. Zij/hij wordt geïnterviewd voor de Oncologica en er wordt een kort filmpje gemaakt met de winnaar (filmpje wordt op de website van V&VN Oncologie geplaatst).

De Oeuvre Award werd uitgereikt aan:

- Sandra Adriaanz (2022) - Verpleegkundig specialist AvL, Amsterdam

- Nol Verbeek (2019) - Verpleegkundig Specialist Oncologie, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

- Marieke Schreuder-Cats (2018) - Verpleegkundig Specialist Oncologie, Cancer Centre UMC Utrecht, Docent Verpleegkunde HU

- Paofi Tjia (2017) - Verpleegkundig Beleidsmedewerker Oncologie, Cancer Center UMC Utrecht

- Erik van Muilekom (2016) - Verpleegkundig Specialist Urologische Oncologie, NKI/AvL, Amsterdam

- Janny Salomé-Vogel (2014) - Oncologieverpleegkundige, St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)