V&VN Oncologie kent jaarlijks een ‘Award of Excellence Oncology Nursing’ toe aan één van de leden van de vereniging (indien een geschikte kandidaat is voorgedragen). Deze Award is bestemd voor een verpleegkundige die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in de oncologische zorg.

Het bestuur V&VN Oncologie kent namens de leden de Award toe. De kandidaat wordt geselecteerd aan de hand van een aantal criteria. Tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen wordt de Award uitgereikt door de voorzitter van V&VN Oncologie. 

Procedure Award of Excellence Oncology Nursing

De Award wordt (zo mogelijk) jaarlijks uitgereikt aan een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie die een bijzondere prestatie heeft geleverd aan het verbeteren van de oncologische patiëntenzorg. 

De criteria om iemand aan te melden zijn:

De kandidaat:
- vervult een onderscheidende voortrekkersrol in de oncologieverpleegkunde;
- heeft zich mondeling en schriftelijk gepresenteerd ten behoeve van de oncologieverpleegkunde;
- treedt op als innovator en inspirator in de oncologische zorg;
- manifesteert zich landelijk;
- zet zich in ten behoeve van de verbetering van de zorg voor mensen met kanker;
- is betrokken bij de directe patiëntenzorg;
- is lid van de V&VN Oncologie.

Schrijf een uitgebreide motivatie waarin bovenstaande punten aan de orde komen en stuur deze motivatie als W-bestand naar de Commissie Deskundigheid via e-mail: ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl ; vermeld in het onderwerp 'Award of Excellence'. Aanmeldingen voor de Award kunnen tot en met 30 september in het jaar van uitreiking ingestuurd worden.

De Commissie Deskundigheid kiest uit de aanmeldingen max. 3 nominaties en legt deze uiterlijk 1 november voor aan het bestuur V&VN Oncologie. Het bestuur beslist aan wie de Award wordt toegekend. 

Uitreiking Award

Het bestuur licht tijdig belanghebbende collegae en naasten in van degene die de Award zal ontvangen. Degene die de nominatie heeft ingediend draagt zorg voor aanwezigheid van de genomineerde bij de uitreiking.

De Award bestaat uit een aandenken met oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,00. Dit geldbedrag dient besteed te worden aan bevordering van de deskundigheid van de oncologieverpleegkunde en/of oncologische patiëntenzorg in de breedste zin van het woord.

De prijs werd uitgereikt aan:

- Ilona van der Loos (2022) - Oncologie- en palliatief verpleegkundige, Regio ‘s-Hertogenbosch, organisatie Vivent (thuiszorg)
- Annette Schellekens (2018) - Oncologieverpleegkundige, ETZ, locatie Tweesteden, Tilburg
- Carlo Schippers (2016) - Verpleegkundig Specialist, UMC Utrecht Cancer Centre
- Rosemarie Jansen (2014) - Verpleegkundig Specialist,  Radboud UMC, Nijmegen
- Jose Koldenhof (2013) - Research Verpleegkundige, UMC Utrecht
- Willem de Blok (2012) - Verpleegkundig Specialist, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
- Jan Ouwerkerk (2011) - Research coördinator, Leids Universitair Medisch Centrum
- Paofi Tjia (2010) - Verpleegkundig Consulent Oncologie, UMC Utrecht
- Sylvia Verhage (2009)
 - Verpleegkundig Specialist, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
- Henk Mallo MANP (2008) - Verpleegkundig Specialist, NKI-AVL, Amsterdam
- Drs. Corine Nierop (2007) - Verpleegkundig Specialist Oncologie, Diaconessenhuis, Leiden
- Rikki Dorresteijn MANP (2006) - Verpleegkundig Specialist Oncologie, Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)