De V&VN Academie besteedt de grootste zorg aan haar dienstverlening. Op- of aanmerkingen worden door de V&VN Academie zeer serieus behandeld en meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het dienstenaanbod. Bij de digitale evaluatie is volop ruimte om op- of aanmerkingen te maken. Ondanks deze inspanning kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een dienst van de V&VN Academie.

Bij klachten over een opleiding of training wendt u zich bij voorkeur rechtstreeks tot trainer of spreker, zodat deze meteen actie kan ondernemen. Doe dit bij voorkeur direct na het ontstaan van de klacht.

Betreft uw klacht de trainer/spreker en wilt u hierom, of om andere redenen, de klacht niet met de trainer/spreker bespreken, dan kunt u zich wenden tot de directiesecretaris, P.E.M. (Pauline) van der Kleijn. Dit kan telefonisch (030 – 291 90 50), per e-mail (p.kleijn@venvn.nl) of schriftelijk (V&VN, t.a.v. mevr. P. van der Kleijn, Postbus 8212, 3503 RE Utrecht). Binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht neemt de V&VN contact met u op. 

Uw klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. V&VN streeft er altijd naar in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld, dan kunt u deze voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Wie kan de klacht voorleggen aan de klachtencommissie?
Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van de V&VN Academie. 

Wanneer kan worden geklaagd?
Als het overleg geen oplossing heeft gebracht. 

Wanneer wordt een klacht niet in behandeling genomen door de klachtencommissie?
·        Als de klacht geen betrekking heeft op diensten van de V&VN Academie;
·        de klager niet een persoon of organisatie is die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten;
·        de klager zonder deugdelijke motivatie weigert gebruik te maken van de mogelijkheid tot overleg;
·        de klacht anoniem is ingediend;
·        een gelijke klacht van dezelfde klager nog bij de commissie in behandeling is;
·        een klacht al eerder is behandeld en zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan.

Voorleggen van een klacht aan de klachtencommissie
U kunt uw klacht voorleggen door schriftelijk uw klacht te beschrijven. Uw klacht moet in ieder geval bevatten:
- Uw naam en adres
- Een omschrijving van de dienst waar u ontevreden over bent:
          -Naam, locatie, naam trainer en datum van uitvoering.
- Uw klacht

Een klacht moet uiterlijk 4 weken na het voorval schriftelijk worden ingediend.
Adres: Klachtencommissie V&VN Academie, Postbus 8212, 3503 RE Utrecht

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)