Hoewel brandwonden veelvuldig voorkomen, zien individuele zorgprofessionals buiten de specialistische brandwondenzorg meestal weinig patiënten met brandwonden waardoor er ook weinig ervaring met het behandelen van brandwonden wordt opgedaan. Juist de ervaring met het dynamische karakter van een brandwond is van belang om de meest optimale behandeling te starten. Wanneer deze ervaring niet voldoende aanwezig is, kun je als zorgprofessional een collega consulteren om samen in overleg tot de juiste behandeling te komen. Het is dan noodzakelijk dat de betreffende collega wél voldoende ervaring heeft met het behandelen van brandwonden, om tot een optimale behandeling te komen.

Het intercollegiaal overleg hoeft zich niet te beperken tot overleg over de wondbehandeling, maar kan ook gebruikt worden bij vragen over littekenbehandeling, psychologisch vragen (bijvoorbeeld over stress) en de nazorg bij brandwonden. Deze aspecten spelen juist bij patiënten met brandwonden een belangrijke rol. De brandwondencentra stellen zich hier laagdrempelig op voor consultatie.

Contactgegevens Brandwondencentra

 • Brandwondencentrum Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis, 010 – 291 37 18.
 • Brandwondencentrum Groningen, Martini Ziekenhuis, 050 – 524 55 60.
 • Brandwondencentrum Beverwijk, Rode Kruis Ziekenhuis, 0251 – 265 220.

Verwijscriteria Brandwondencentra

 • Bij brandwonden van meer dan 10% van het lichaamsoppervlak;
 • Bij brandwonden van meer dan 5% van het lichaamsoppervlak bij kinderen;
 • Bij derdegraads brandwonden van meer dan 5% van het lichaamsoppervlak;
 • Bij brandwonden over functionele gebieden (gelaat, handen, genitalia, gewrichten);
 • Bij circulaire brandwonden aan de hals, thorax en ledematen;
 • Bij brandwonden gecombineerd met een inhalatietrauma of ander begeleidend letsel;
 • Bij brandwonden ten gevolge van elektriciteit;
 • Bij chemische verbrandingen;
 • Bij brandwonden van slachtoffers met een preëxistente ziekte;
 • Bij brandwonden van kinderen en ouderen;
 • Bij twijfel aan de vermelde ongevalstoedracht.

Samenvattend over brandwonden en de huid

Eerste- en tweedegraads verbrandingen

Huid bij tweede- en derdegraads verbrandingen

Tweede- en derdegraads verbrandingen

Huid bij tweede- en derdegraads verbrandingen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!