Gebruik het werkdocument

V&VN maakte een handig werkdocument om aan de slag te gaan in jouw praktijk:

Mooie voorbeelden?

Heb jij een mooi voorbeeld van hoe je met het Kwaliteitskader aan de slag gaat? En wil je dit delen? Laat het ons weten.

Handige documenten

Blijven door ontwikkelen!

‘Ik vind dat elke wijkverpleegkundige het Kwaliteitskader Wijkverpleging moet lezen. Alhoewel de tekst hier en daar nog wel wat taai is, was ik erg nieuwsgierig wat erin staat. Het gaat natuurlijk over mijn beroep! Wel had ik graag gezien dat de rol van gespecialiseerde verpleegkundigen en wijkteams duidelijker beschreven was: dit onderwerp vind ik nog te vaag. Maar wie weet kan dit in een volgende versie. Want dat vind ik wel weer mooi van dit kwaliteitskader: het kan steeds doorontwikkeld worden.

Ook wordt in het kader een ideaalplaatje geschetst voor de cliënt. In het hoofdstuk ‘Wat heeft de cliënt te verwachten van wijkverpleging?’ staat beschreven dat de cliënt zorg krijgt van een vast en overzichtelijk team. Ook ik zou dit graag willen, maar dat is in verband met personele tekorten op dit moment echt niet mogelijk.

- Chantal Joling, dementieverpleegkundige

Ik ben blij met het Kwaliteitskader!

’Door het Kwaliteitskader Wijkverpleging kenbaar te maken bij alle betrokken disciplines in de wijkverpleging, krijg je eenduidig beleid. Dat maakt de zorgverlening voor de cliënten duidelijk en overzichtelijk, met de wijkverpleegkundige als centraal aanspreekpunt. Je weet hierdoor van elkaar wat je doel is en wie welke taken heeft. Van daaruit kun je verder samenwerken. Zowel voor de cliënt als voor de medewerker is het prettig om transmuraal en transparant te werken. De cliënt hoeft daardoor niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en de medewerker kan de geschiedenis van de cliënt makkelijker terugvinden. Daardoor kom je niet voor verrassingen te staan.

Dit vraagt, zoals ook beschreven is in het kwaliteitskader, de nodige ICT-aanpassingen. Maar voor de toekomst is dat echt noodzakelijk. Ik vind het ook positief dat er meer ruimte is voor opleidingen. En nog een pluspunt: niet meer sturen op productie, maar op uitkomst. Dus; ik ben erg blij met het Kwaliteitskader Wijkverpleging!’

- Ingrid Dekker, wijkverpleegkundige