Afgeronde richtlijnen en knelpuntanalyses binnen HLA wijkverpleging 2019-2022

3D8A0663

Vanuit het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging, dat afloopt 31 december 2022, is er geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van kwaliteitstandaarden. De ontwikkeling van deze kwaliteitstandaarden is gecoördineerd door het Programmabureau Kwaliteitsstandaarden van de V&VN. Hierdoor zijn er knelpuntanalyses gemaakt en richtlijnen opgesteld die ten goede komen aan onderbouwde kwaliteit van zorg in de wijkverpleging. 

Deze knelpuntenanalyses en richtlijnen zijn toegevoegd aan de algemene database. Hieronder in het overzicht staan de specifieke ontwikkelde richtlijnen en knelpuntanalyses voor de wijkverpleging voor jullie overzichtelijk opgesomd. Daarnaast zijn ook nog nieuwe richtlijnen in ontwikkeling voor de wijkverpleging zoals; zorg bij ADL, delier, medicatietrouw en onvrijwillige zorg. Deze zijn te zijner tijd terug te vinden in de algemene database. Het is ook nog goed om te weten dat er nog drie ontwikkelingstrajecten lopen voor een betere implementatie van de richtlijnen:

  1. Implementatiecoach;
  2. Proeftuinen wijkverpleging met de drie voorbeelden: SPARK, CURA en wijkverpleging Utrecht);
  3. De-implementatie onnodige zorghandelingen in de wijkverpleging met de twee voorbeelden: DIMPLE en RENEW.

Al deze informatie is ook gebundeld en actueel terug te vinden op de ZonMW site te vinden.