Programma Uitkomstgerichte Zorg MSZ

Familie Plus Patient En Verpleegkundige

De zorg kan meer persoonsgericht, waarbij de patiënt zelf een grotere rol speelt bij het maken van keuzes voor zijn/haar behandeltraject. Om die reden zijn ziekenhuizen en zorgprofessionals al langere tijd bezig met verbeterprogramma’s waarbij de kern draait om de doelen van de patiënt centraal te stellen en op basis daarvan de zorg vormt te geven. Bij het bespreken van de doelen, de verschillende zorgopties en de voor- en nadelen ervan, speelt uitkomstinformatie een belangrijke rol.

Uitkomstinformatie zegt namelijk iets over hoe het leven van déze patiënt eruit ziet als hij déze behandeling of zorg heeft gehad. Denk daarbij aan uitkomsten als vermindering van pijn, weer goed kunnen lopen, of juist een toename van misselijkheid.

Wat doet V&VN?

V&VN is samen met de andere landelijke partijen het programma Uitkomstgerichte Zorg gestart, gericht op de tweede/derde lijn. Het doel van dit programma is het gebruik van landelijke uitkomstinformatie voor 1) het stimuleren van samen beslissen en 2) het leren en verbeteren op de werkvloer.

Het programma is opgedeeld in een aantal thema's. Hieronder lees je in een notendop wat er wordt opgepakt.

Meer informatie

Inzicht in uitkomsten:

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten selecteren in 60 multidisciplinaire werkgroepen welke uitkomstinformatie relevant is voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Het zorgproces van de patiënt staat centraal. 

Samen beslissen:

Onder deze programmalijn vallen verschillende activiteiten om de informatie begrijpelijk te maken voor patiënten, als ook om zorgprofessionals de tools in handen te geven om samen met de patiënt keuzes te maken. V&VN is trekker van het deelproject rondom Scholing en Opleiden. Hier wordt aan de hand van een competentieset en inventarisatie van het huidige onderwijs gekeken welke scholingsproducten ontwikkeld moeten worden. Meer weten over wat V&VN doet rondom Samen Beslissen? Bekijk de themapagina Samen Beslissen.

Organiseren en betalen:

Hier ligt de focus op het inspireren tot / stimuleren van meer uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen. Door zowel goede als minder succesvolle voorbeelden te inventariseren en analyseren komen we tot bouwstenen van goede voorbeelden voor effectieve innovatieve organisatie- en contractvormen.

ICT en toegankelijkheid:

Het doel is om de technische kaders en randvoorwaarden te scheppen voor het digitaal beschikbaar maken van uitkomstinformatie zoals vastgelegd in de Elektronische Patiënten Dossiers. De uitkomsten zoals bepaald in lijn 1 staan centraal. Meer weten over wat V&VN doet op dit vlak, bekijk de themapagina ‘Vastleggen en overdragen’.

Leren en veranderen:

De opdracht is om alle collega’s in het veld te ondersteunen bij het implementeren van bovenstaande acties. Het gaat daarbij om een verandering van kennis, houding en gedrag bij zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiënten maar ook de directie/management van een zorginstelling.

Laatste nieuws: 

Rapport 'Leren over Samen Beslissen' gepubliceerd

Vanuit het project Scholing & Opleiding in Samen Beslissen is het rapport ‘Leren over samen beslissen – een impuls voor passende zorg’ gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de kansen en te overwinnen obstakels bij de implementatie van samen beslissen. Toont het rijke en vrij toegankelijke aanbod van opleidingsmiddelen voor samen beslissen. Tot slot geeft het adviezen voor het landelijk of lokaal implementeren van samen beslissen. 

Naar rapport
Nieuwe landelijke uitkomstensets beschikbaar

Voor de aandoeningen Stressincontinentie, Melanoom, Mammacarcinoom en Hartritmestoornissen zijn onlangs landelijke uitkomstensets vastgesteld binnen het programma Uitkomstgerichte zorg.

Lees meer
Samen Beslissen: wat is er tot nu toe gedaan?

Lees hier wat de laatste stand van zaken is voor alle activiteiten rondom het bevorderen van Samen Beslissen

Update augustus 2022
Wat kun jij doen?
  • Meebepalen welke uitkomstmaten relevant zijn? Neem namens V&VN deel aan een van de werkgroepen. Er starten in totaal 60 werkgroepen, gericht op verschillende aandoeningen. Op dit moment zoeken we leden voor de werkgroepen stresscontinentie, zwangerschap-bevalling-kraambed, colorectaal carcinoom, diabetes, CVA en longcarcinoom. De volgende batch aan onderwerpen start in het najaar.
  • Vind je het leuker om opgeleid te worden tot ambassadeur of coach om organisaties te helpen in de implementatie? Meld je dan hieronder aan. De opleiding is gratis.
  • Heb je ideeën over hoe competenties rondom samen beslissen in het onderwijs terecht kunnen komen? Meld je dan aan voor een van de werkgroepen.
  • Heb jij een goed praktijkvoorbeeld waarin jullie werken aan samen beslissen of het leren en verbeteren aan de hand van uitkomstinformatie? Laat het ons weten!
  • Wil je laagdrempelig contact met andere (zorg)professionals, wil je meediscussiëren of bijdragen aan het Programma Uitkomstgerichte Zorg? Neem dan hieronder deel aan de community op het kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)