Handleiding voor samen beslissen in verschillende rollen

Wijkverpleging_verpleegkundige_oudere dame

Samen met een patiënt of cliënt op zoek naar de zorg of behandeling die het beste past. Het fenomeen ‘samen beslissen’ is niet nieuw. Maar wat kun je nu precies doen vanuit de rol die je hebt als zorgprofessional? Om daarbij te helpen, hebben V&VN en Vilans een handleiding ontwikkeld waarin verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten handvatten krijgen om hiermee aan de slag te gaan. “Er wordt voor het eerst duidelijk omschreven wat onze verschillende rollen zijn bij samen beslissen”, zegt Jaap Kappert, V&VN-bestuurslid en verpleegkundig specialist AGZ.

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben veel ervaring met samen beslissen, vertelt Kappert. “Het is verweven in ons werk. We zijn er elke dag mee bezig, maar er is ook ruimte voor verbetering. Om een voorbeeld te geven: in een multidisciplinair overleg heeft de verpleegkundige nog te vaak een ondergeschikte rol. Hij of zij is dan eerder notulist dan voorzitter, terwijl een verpleegkundige vanuit het verpleegkundig proces heel goed weet wat een patiënt of cliënt wenst en belangrijk vindt. Die rol moeten we vaker krijgen, maar ook meer zelf pakken.”

Het document gaat uit van drie rollen, waarin je als verpleegkundige of verzorgende met samen beslissen te maken krijgt: als primaire zorgverlener, als besliscoach en als lid van een multidisciplinair team. “Niet in elke rol ben je op dezelfde manier met samen beslissen bezig. Zo stel je als primaire zorgverlener de verpleegkundige diagnose, terwijl je als besliscoach nog meer naast de patiënt of cliënt staat en het proces rondom samen beslissen bewaakt. In een multidisciplinair team treed je op als een vertegenwoordiger van de patiënt of cliënt”, beschrijft Kappert.

“Het document helpt verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten om vanuit verschillende rollen met samen beslissen bezig te zijn. En het helpt je om binnen een team of organisatie in gesprek te gaan over de rol (of rollen) daarin. Stuur het vooral door naar je VAR en bekijk met collega’s hoe het er in jouw organisatie voor staat. Wat gaat goed en wat kan beter? En bedenk: wat heb jij nodig om vanuit jouw rol meer te kunnen doen met samen beslissen. Maak ook dat bespreekbaar, zodat gekeken kan worden naar hoe je die kennis kan opdoen of verbeteren.”

Bekijk het document
Verpleegkundige met patiënt

Samen beslissen

Bij zorgverlening draait het om de gezondheid en het leven van patiënten en cliënten. Samen beslissen betekent dat je samen zoekt naar de behandeling of zorg die het beste bij iemand past. In die zoektocht houdt een patiënt of cliënt rekening met zijn of haar situatie, wensen en behoeften. Jij als professional gebruikt jouw kennis over uitkomsten van mogelijke behandelingen, onderzoeken, medicatie of ondersteuning. Als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist speel je een belangrijke rol in deze samenwerking. Tijd om die rol op te pakken.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)