Extra 'Beter Laten/Beter Doen'-handelingen om met prioriteit op te pakken

Verpleegkundigen In Overleg Achter Computer

December 2023

Samen met de verpleegkundige beroepsgroep heeft V&VN uit de nieuwe ‘Beter Laten/Beter Doen’-lijst tien verpleegkundige handelingen geselecteerd die in de ziekenhuizen en klinieken prioriteit moeten krijgen bij de implementatie. Deze handelingen staan nu ook op de implementatieagenda van ZE&GG (Zorg Evaluatie & Gepast Gebruik). Dat maakt het – dankzij afspraken die organisaties hebben gemaakt – voor jou als zorgprofessional makkelijker om met deze onderwerpen aan de slag te gaan.

De implementatieagenda van ZE&GG bevat zorghandelingen die na onderzoek en evaluatie bewezen effectief (doen) of niet effectief (laten) zijn. De agenda is opgesteld door verschillende partijen onder andere V&VN, FMS, de NVZ, de Nederlandse Patiëntenfederatie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van de tien geselecteerde verpleegkundige handelingen uit de ‘Beter Laten/Beter Doen’-lijst (zie hieronder), stonden er al vijf op de ZE&GG Implementatieagenda. De andere vijf zijn nu ook toegevoegd.


1. Vermijd overbodige lagen onder de patiënt met risico op decubitus (nieuw)
2. Desinfecteer je handen na het handen wassen niet (nieuw)
3. Gebruik nooit een kleinere spuit dan 10 ml voor het doorspuiten van neusmaagsonde bij verstopping (nieuw)
4. Beoordeel de kleur van aspiraat niet om de positie van de neusmaagsonde te bepalen (nieuw)
5. Vermijd uitzuigen in het geval van reutelen bij kinderen in terminale fase (nieuw)
6. Gebruik geen vrijheidsbeperkende maatregelen bij een delier.
7. Verwijder materialen die bijdragen aan onrustig gedrag of een delier bij mensen met Dementie
8. Gebruik geen bedekkend verbandmateriaal bij primair gesloten wonden
9. Nooit een urinekatheter plaatsen of laten zitten zonder geldige indicatie
10. Reinig nooit een primair gesloten wond

Afspraken over implementeren
Het implementeren van Beter laten/Beter doen-onderwerpen vergt tijd en inspanning. Nu deze onderwerpen op de implementatieagenda staan, is het voor jou als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist makkelijker om in jouw organisatie geld, tijd en mankracht vrij te spelen om met deze verpleegkundige handelingen aan de slag te gaan. Organisaties zijn namelijk extra gemotiveerd om de handelingen op de agenda te implementeren. Dit komt omdat er afspraken zijn gemaakt die alle zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg verplicht om in 2024 tachtig procent van de onderwerpen op de implementatieagenda te hebben geïmplementeerd. Meer informatie hierover vind je op de website van ZE&GG.

Project KwaliTIJD helpt je op weg

Zie jij als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist op jouw afdeling of binnen jouw organisatie dat er op deze Beter laten/Beter doen-onderwerpen nog verbetering mogelijk is, dan is dit de kans om hiermee aan de slag te gaan. Het Project KwaliTIJD, een samenwerking tussen V&VN en ZE&GG, kan je daarbij ondersteunen. Maak bijvoorbeeld gebruik van het Verpleegkundig Implementatieplan of sluit je aan bij het landelijk onlinenetwerk KwaliTIJD 2.0. Hier krijg je tips en informatie over hoe je een Beter Laten-project opzet in je organisatie. Ook kun je ervaringen uitwisselen met andere verpleegkundigen en word je uitgenodigd voor onlinebijeenkomsten. Wil je meer informatie? Of wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar Wilma van Til-Dubbink, w.dubbink@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)