Wereld-Café bijeenkomsten in het kader van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg

  • In voorbereiding
Deze richtlijn is in voorbereiding

Uit het werkveld zijn onderwerpen opgehaald die geprioriteerd zijn door V&VN leden. Dit onderwerp bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Werving Wereld-Café bijeenkomsten in het kader van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg.

Op basis van de meest recente ontwikkelingen en de landelijk afgekondigde maatregelen inzake de bestrijding van het COVID-19 virus hebben we besloten de wereldcafé bijeenkomsten tot nader order uit te stellen. Dit betekent dat de geplande bijeenkomsten op 8 en 16 april 2020 NIET door zullen gaan. De AWO-ZL heeft in overleg met al haar partners besloten haar onderzoeksactiviteiten op te schorten. Dit betekent dat wij zowel medewerkers van zorginstellingen, als ook andere (potentiële) deelnemers nu niet (meer) benaderen voor deelname aan onderzoeksactiviteiten. De 2 geplande wereldcafé bijeenkomsten zijn hier een voorbeeld van.

Op dit moment ligt de focus op de continuering van de dagelijkse zorg en het kunnen bieden van de juiste behandeling voor iedereen die dat nodig heeft. Wij wensen allen die hierbij betrokken zijn enorm veel kracht en doorzettingsvermogen toe.

Voor vragen/informatie kun je contact opnemen met jules.willems@maastrichtuniversity.nl

========================================================

In opdracht van V&VN en ZonMw is de Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Het doel van deze richtlijn is om praktische handvaten te bieden om de toepassing van onvrijwillige zorg te voorkomen en reduceren. De richtlijn zal zich richten op onvrijwillige zorg in de intra- en extramurale ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten zorg.

Een onderdeel van het ontwikkeltraject van de richtlijn is het ophalen en analyseren van ervaren (praktische) knelpunten m.b.t. het voorkomen en verminderen van de toepassing van onvrijwillige zorg. Om deze knelpunten bij zowel zorgverleners als zorgvragers in kaart te brengen organiseert de projectgroep op twee momenten een interactieve wereld-café bijeenkomst op twee verschillende locaties.

Voor de bijeenkomsten zijn ze op zoek naar deelnemers die ervaring hebben met onvrijwillige zorg vanuit de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg, zowel intra- als extramuraal.  Er is plek voor ongeveer 25 deelnemers.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan uiterlijk voor 31 maart a.s. via jules.willems@maastrichtuniversity.nl

Wervingsbrief Wereld Café Onvrijwillige Zorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.