Richtlijn onvrijwillige zorg

  • In voorbereiding
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Uitvoerder: Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg
Gereed: 2022

Deze richtlijn is in voorbereiding

Uit het werkveld zijn onderwerpen opgehaald die geprioriteerd zijn door V&VN leden. Dit onderwerp bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Werving Wereld-Café bijeenkomsten in het kader van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg.

Op basis van de meest recente ontwikkelingen en de landelijk afgekondigde maatregelen inzake de bestrijding van het COVID-19 virus hebben we besloten de wereldcafé bijeenkomsten tot nader order uit te stellen. Dit betekent dat de geplande bijeenkomsten op 8 en 16 april 2020 NIET door zullen gaan.

Op dit moment ligt de focus op de continuering van de dagelijkse zorg en het kunnen bieden van de juiste behandeling voor iedereen die dat nodig heeft. Wij wensen allen die hierbij betrokken zijn enorm veel kracht en doorzettingsvermogen toe.

Voor vragen/informatie kun je contact opnemen met jules.willems@maastrichtuniversity.nl

========================================================

Het doel van deze richtlijn is om praktische handvaten te bieden om de toepassing van onvrijwillige zorg te voorkomen en reduceren. De richtlijn zal zich richten op onvrijwillige zorg in de intra- en extramurale ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten zorg.

Een onderdeel van het ontwikkeltraject van de richtlijn is het ophalen en analyseren van ervaren (praktische) knelpunten m.b.t. het voorkomen en verminderen van de toepassing van onvrijwillige zorg. Om deze knelpunten bij zowel zorgverleners als zorgvragers in kaart te brengen organiseert de projectgroep op twee momenten een interactieve wereld-café bijeenkomst.

 

Wervingsbrief Wereld Café Onvrijwillige Zorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.