Richtlijn Verpleegkundige verslaglegging en overdracht in revisie

  • In ontwikkeling
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMW
Ontwikkelaar: Hanzehogeschool Groningen en NIVEL
Gereed: 2020

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Goede verslaglegging is noodzakelijk om de continuïteit en coördinatie van zorg te waarborgen. Om verpleegkundigen en verzorgenden daarbij te ondersteunen, werd in 2011 de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging ontwikkeld. De implementatie van de richtlijn is in de praktijk echter beperkt gebleven, en verslaglegging van verpleegkundigen en verzorgenden is vaak nog inaccuraat en onvolledig. Ook is het noodzaak om de richtlijn op onderdelen te herzien, bijvoorbeeld door nu ook aandacht te besteden aan e-overdracht, aan ‘evidence-based’ kennis over verslaglegging. Daarnaast zal nu worden meegenomen hoe zorgvragers bij verslaglegging en overdracht betrokken moeten zijn. 

Totdat de nieuwe richtlijn gepubliceerd is, kun je gebruik maken van de huidige richtlijn. Deze is destijds geautoriseerd door V&VN.

Naar het document

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.