Richtlijn Veranderd seksueel functioneren

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Trimbos-instituut
Gereed: 2021

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Oproep deelname praktijktest

De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een richtlijn Veranderende seksuele gezondheid bij chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking en ouderen. De richtlijn is ontwikkeld door een werkgroep van cliëntvertegenwoordigers en professionals uit de praktijk, in opdracht van V&VN en ZonMW. Het Trimbos-instituut en Rutgers coördineren en begeleiden dit proces.

Deelnemers gezocht voor praktijktest
Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de conceptrichtlijn is om te toetsen of en in hoeverre deze in de praktijk bruikbaar is. Om een goed beeld hiervan te krijgen zijn wij op zoek naar verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, POH’s en verzorgenden die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking en/of ouderen met veranderend seksueel functioneren. Dit kan in verschillende zorgsettings, zoals verpleeghuis, verzorgingshuis, algemeen ziekenhuis (afdeling revalidatie, urologie, reumatologie, gynaecologie), wijk/thuiszorg, huisartsenprakijk, ggz, kankerinstituut. Voor de praktijktest vragen we je om de kernaanbevelingen uit de richtlijn bij een aantal patiënten toe te passen en een evaluatieformulier in te vullen.

Doel
Met de praktijktest halen we informatie op over hoe de richtlijn aansluit op de praktijk en welke aandachtspunten daarbij nog gelden. Door mee te doen aan de praktijktest help je dus mee de richtlijn veranderende seksuele gezondheid te optimaliseren.  Je deelname stellen we zeer op prijs! Uiteraard krijg je hiervoor een financiële vergoeding. De periode voor de praktijktest loopt van 1 maart tot 1 juni 2021.

Indien je interesse hebt om deel te nemen aan de praktijktest dan kun je dit vóór 22 februari a.s. doorgeven of heb je vragen hierover, dan kun je contact opnemen met Nicole van Erp nerp@trimbos.nl (06-19019747) of Ymke Kelders y.kelders@rutgers.nl (06-34474426).

Slaapkamerperikelen bespreekbaar maken, hoe doe je dat?

Lees verder

11 tips om slaapkamerperikelen bespreekbaar te maken.

Lees verder

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!