Richtlijn Osteoporose

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Start: november 2022
Gereed: 2024

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Richtlijn Osteoporose

V&VN gaat deze richtlijn zelf maken. Het doel van dit project is het formuleren van aanbevelingen voor het handelen van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg voor mensen met osteoporose en een verhoogd fractuurrisico. Het doel van dit project is het formuleren van aanbevelingen voor het handelen van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg voor mensen met osteoporose en een verhoogd fractuurrisico.

Het Nivel heeft een onderzoek in 2019 uitgevoerd om de knelpunten in kaart te brengen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de zorg voor mensen met osteoporose. Zie nieuwsbericht.

Nieuwsbericht