Richtlijn Mantelzorger

  • In commentaarfase
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Radboudumc afdeling IQ healthcare, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Universitair Medisch Centrum Utrecht
Gereed: 2020

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

De conceptrichtlijn wordt op dit moment uitgetest in de praktijk via de proefimplementatie. Het doel van deze proefimplementatie is het ophalen van informatie over het gebruik van de richtlijn. Moet bijvoorbeeld de leesbaarheid worden aangepast? Kunnen de aanbevelingen daadwerkelijk in de praktijk toegepast worden? En welke implementatie strategieën moeten ingezet worden om het gebruik van de richtlijn te verbeteren? Op basis van deze informatie wordt de conceptrichtlijn aangepast en kan V&VN gerichte implementatie activiteiten starten.

Wil je meedoen met deze proefimplementatie? Klik hier voor meer informatie.

Neem dan contact op met:
Maud Heinen via maud.heinen@radboudumc.nl of via tel. 024-3619750
José Peeters via jose.peeters@radboudumc.nl of via tel. 024-3617604

 

Deze richtlijn is bedoeld om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te ondersteunen in hun dagelijks werk. Zij krijgen handvatten en adviezen over hoe ze mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Ook biedt de richtlijn inzicht in mogelijkheden voor vroege signalering, preventie en interventie (zoals e-Health) en over criteria voor verwijzing naar andere zorg- en hulpverleners. Het belangrijkste is dat zorgverleners preventief kunnen handelen om overbelasting van mantelzorgers te voorkómen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.