Richtlijn Eenzaamheid onder ouderen

  • In commentaarfase
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: ZonMw en V&VN
Ontwikkelaar: HAN Lectoraat Eerstelijnszorg
Gereed: 3e kwartaal 2020
Status: in autorisatiefase

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

De nieuwe richtlijn Eenzaamheid' gaat (wijk-)verpleegkundigen in de eerstelijnsgezondheidszorg ondersteunen door:

• Onderbouwde adviezen over het vroegtijdig en correct signaleren van risicofactoren en verschillende vormen van eenzaamheid bij ouderen
• Inzicht in de mogelijkheden van preventie en interventie (waaronder e-health)
• Inventarisatie van criteria voor verwijzing naar andere zorg- en hulpverleners

De commentaarfase is afgerond en de richtlijn bevindt zich nu in de autorisatiefase.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.