Kwaliteitsstandaard ‘Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen

  • In commentaarfase
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Trimbos-instituut
Gereed:2020
Status: commentaren worden verwerkt

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Reactietermijn was t/m 15 september 2020

Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten spelen een belangrijke rol bij het adviseren en voorlichten van patiënten en hun naasten over slapen, in de signalering van slaapproblemen, het inzetten van verpleegkundige interventies en het toe leiden naar andere disciplines. Door de symptomen waarmee ziekte gepaard gaat, door pijn, zorgen, onrust, emoties die ermee samenhangen, of door de zorgsetting waarin patiënten zich bevinden, kunnen de slaapvoorwaarden belemmerd zijn en kan er sprake zijn van een verstoord slaap- en waakritme of van andere slaapproblemen.

Deze ‘Kwaliteitsstandaard Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen’ beoogt eenduidige aanbevelingen te geven over goede zorg voor jeugdige, volwassen en oudere patiënten met aanwezige (al dan niet onderkende) slaapproblemen of met een (verhoogd risico op) ontregeling van het gezonde of functionele slaap- en waakritme, die kan resulteren in slaapproblemen. Deze kwaliteitsstandaard is bedoeld voor de zorg door verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten voor deze patiënten in alle settingen (bij de patiënt thuis, in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg en in het verpleeghuis). De aandoening en de hulpvraag zijn bij deze patiënten uiteenlopend, van slapeloosheid (insomnie), slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (zoals slaap-apneu), hypersomnie (overmatige slaperigheid overdag), circadiane ritmeslaapstoornissen (door ontregeling van de biologische klok) tot parasomnieën (opvallend of ongewoon gedrag tijdens de slaap) en slaapgerelateerde bewegingsstoornissen (zoals RLS/restless legs).

De kwaliteitsstandaard gaat in op, bijvoorbeeld, hoe je een verstoord slaap-en waakpatroon signaleert, welke interventies passend zijn bij uiteenlopende slaapproblemen en op welke wijze het verpleegplan geëvalueerd kan worden. De bijbehorende werkkaart (in Bijlage 1) volgt de stappen van het verpleegkundig proces.

 

Versie KS voor de commentaarronde

Totdat de nieuwe richtlijn gepubliceerd is, kun je gebruik maken van de huidige richtlijn. Deze is destijds geautoriseerd door V&VN.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.