Kwaliteitsstandaard ‘Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen’ in revisie

  • In ontwikkeling
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Trimbos-instituut
Gereed:2020

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

De kwaliteitsstandaard richt zich vooral op verpleeghuiszorg en eerstelijnszorg. In de nieuwe richtlijn staan juridische aspecten rondom verslaglegging en het gebruik van eOverdracht centraal. De standaard biedt inzichten in kennis over oorzaken van en risico’s op een verstoord slaapritme. Er worden aanbevelingen gegeven voor de vroeg signalering van symptomen, het inzetten van (preventieve) interventies bij een verstoord slaapritme, en de inzet van verschillende zorgvormen. In de standaard wordt ook de invloed van onder andere attitude, cultuur, voeding, licht en temperatuur op een verstoord slaapritme beschreven. 

(Chronische) slaapproblemen hebben belangrijke consequenties voor de kwaliteit van leven en het risico op gezondheidsproblemen. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in de signalering van slaapproblemen, het adviseren en voorlichten van zorgvragers en hun naasten, het inzetten van interventies en waar nodig de deur openen naar andere zorg. Om de verpleegkundig specialist, verpleegkundige en verzorgende hierin te ondersteunen wordt een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld op het gebied van een (dreigend) verstoord slaap-waakritme.

Totdat de nieuwe richtlijn gepubliceerd is, kun je gebruik maken van de huidige richtlijn. Deze is destijds geautoriseerd door V&VN.

Naar het document

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.