Kwaliteitsstandaard ADL

  • In ontwikkeling
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Universiteit Maastricht
Gereed: 2020

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten toe te rusten met handvaten om de juiste keuzes in het belang van de (zelfstandigheid) van de cliënt/patiënt te maken wordt een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld gericht op ADL-zorg. De standaard biedt aanbevelingen voor bijvoorbeeld de tijdige signalering van problemen in de ADL-zelfstandigheid van cliënten/patiënten in diverse zorgsettingen (thuis, ziekenhuis, revalidatie en verpleeghuis) en het inzetten van (preventieve) interventies en zorg.

Lees verder

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.