Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en begeleiding van tuberculose en LTBI

  • In voorbereiding
Deze richtlijn is in voorbereiding

Uit het werkveld zijn onderwerpen opgehaald die geprioriteerd zijn door V&VN leden. Dit onderwerp bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en begeleiding van tuberculose en LTBI

Eind 2019 is KNCV Tuberculosefonds iov V&VN gestart met een door ZonMw gefinancierd project om te komen tot de ontwikkeling van een Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en begeleiding van tuberculose en LTBI.

De eerste stap in de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard is een analyse van organisatorische en (zorg)inhoudelijke knelpunten zoals deze door zorggebruikers en professionals worden ervaren of geconstateerd. Deze bestaat uit 2 fasen:

Een (bureau)inventarisatie en analyse van bestaande richtlijnen, protocollen en werkinstructies (zowel internationaal, landelijk als op regionaal en lokaal niveau).
Een bijeenkomst om aanvullende knelpunten te inventariseren bij een diverse groep ketenpartners en bij (ex)-patiënten.

Deze brainstormmiddag vindt plaats op dinsdag 14 april van 13.30 – 17.00 uur bij V&VN, Orteliuslaan 1000, Utrecht. We willen op deze middag de knelpunten rondom de verpleegkundige zorg bij tuberculose breed en vanuit verschillende invalshoeken inventariseren. Aanmelden voor de brainstormmiddag kan uiterlijk tot 20 maart, via niesje.jansen@kncvtbc.org.

Uitnodiging Bijeenkomst Knelpunteninventarisatie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.