Kwaliteitsstandaard TBC en LTBI

  • In voorbereiding
  • Ontwikkeld door V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar: KNCV Tuberculosefonds 
Gereed: 2021

 

Deze richtlijn is in voorbereiding

Uit het werkveld zijn onderwerpen opgehaald die geprioriteerd zijn door V&VN leden. Dit onderwerp bevindt zich in de voorbereidingsfase.

Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en begeleiding van tuberculose en LTBI

De eerste stap in de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard is een analyse van organisatorische en (zorg)inhoudelijke knelpunten zoals deze door zorggebruikers en professionals worden ervaren of geconstateerd. Deze bestaat uit 2 fasen: Een (bureau)inventarisatie en analyse van bestaande richtlijnen, protocollen en werkinstructies (zowel internationaal, landelijk als op regionaal en lokaal niveau).  Een bijeenkomst om aanvullende knelpunten te inventariseren bij een diverse groep ketenpartners en bij (ex)-patiënten. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.