Gebruikers van het Register Zorgprofessionals kunnen beroep aantekenen tegen een besluit van de Registratie- of Accreditatiecommissie. Gebruikers zijn verpleegkundigen, verzorgenden, instellingen met een collectieve overeenkomst en geaccrediteerde aanbieders. Er kan beroep worden aangetekend tegen een (niet) genomen besluit van de Registratie- of Accreditatiecommissie etcetera. De procedure om beroep in te dienen vindt u via Commissie Bezwaar en Beroep op de overkoepelende V&VN website.

Commissie Bezwaar en Beroep