Tips om zelf met Excellente Zorg aan de slag te gaan

1. Inventariseer de talenten van je teamleden en bespreek met elkaar hoe die zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden. 

2. Bespreek in je team en met je leidinggevende wat jullie definiëren als goede zorg en welke indicatoren nodig zijn om dit inzichtelijk te maken. Spreek ook met elkaar af hoe de resultaten worden teruggekoppeld en hoe je als team die resultaten gebruikt om je zorg te verbeteren.

3. Bespreek in de samenwerking met de andere disciplines, zoals met artsen, welke verwachtingen je over en weer hebt over de samenwerking; welke rol/ verantwoordelijkheid heeft eenieder. Wanneer en op welke manier overleg je met elkaar.

 

4. Verenig je met andere verpleegkundigen of verzorgenden binnen en buiten de afdeling. Onderzoek de gemeenschappelijke belangen met stakeholders en gebruik dat als vertrekpunt in gesprekken.

 

5. Ga met gerichte vragen kijken bij andere locaties/ teams. Gebruik goede voorbeelden als bron van inspiratie om verandering op de eigen werkplek door te voeren.

Reade Reactie

Op de kaart zie je welke zorginstellingen een of meer metingen hebben laten uitvoeren.

Picture 1