Het kernteam CNO-netwerk bestaat uit:
  • Anneke Bueving-Tol
  • Jeannette Knol stafadviseur Verpleegkunde Tergooi
  • Marieke Tetteroo
  • Tineke Holwerda Ziekenhuis Gelderse Vallei

Jacqueline Bekker adviseur Professionele Zeggenschap V&VN en Monique Verkerk medewerker Professionele Zeggenschap V&VN ondersteunen en adviseren het kernteam.

Het kernteam zorgt voor:

  • De contacten met stakeholders
  • De verbinding met CNO VWS en landelijke ontwikkelingen
  • Het initiëren van wetenschappelijk onderzoek rond professionele zeggenschap
  • Het kennisdelen en ervaringen uitwisselen van  CNO-netwerkleden
  • De planning en organisatie van activiteiten van het CNO-netwerk

Het CNO-netwerk maakt deel uit van V&VN community Professionele Zeggenschap.

Voor een goede invulling van professionele zeggenschap in ziekenhuizen is het gedachtegoed Excellente Zorg een basis.