In een aantal zorginstellingen zijn verpleegkundigen aangesteld met als specifiek aandachtsgebied of opdracht de verpleegkundige beroepsuitoefening. De benaming en positionering van deze verpleegkundigen is divers. Soms is het een taak bij een andere functie en soms is het een functie met als specifieke opdracht de verpleegkundige ontwikkelingen, zoals de CNO (Chief Nursing Officer). 

In de afgelopen jaren is er door meerdere experts uit het werkveld gewerkt aan het vinden van oplossingen voor de groeiende behoefte aan professionele zeggenschap door verpleegkundigen en verzorgenden. Deze experts zijn samengebracht in het CNO-netwerk.

Doel van het CNO-netwerk is een onderlegger te bieden aan organisaties voor de vertaling van professionele zeggenschap in een structuur op verpleegkundige beroepsinhoud, beroepsontwikkeling en beleidsparticipatie.  Er zijn verschillende vormen om professionele zeggenschap en eigenaarschap te organiseren. Meerdere factoren zijn bepalend voor welke vorm, functies en rollen in organisaties effectief zijn. Daarom richt het CNO-netwerk zich niet alleen op de functie van CNO, maar breder op het beleggen en borgen van het verpleegkundig domein bij een hiervoor aangestelde functionaris. In eerste instantie werd ingezet op de functie van de Chief Nursing Officer (CNO). Echter, vanuit de brainstormsessies is naar voren gekomen dat de functie van CNO als een middel gezien moet worden.

Zodoende is uiteindelijk de focus breder geworden dan enkel het positioneren van de CNO in Nederland. Dit nam de behoefte niet weg om een plek te bieden voor CNO’s en de CNO –achtige functies te organiseren en te positioneren in Nederland.

Contact

Wil je actief worden binnen het CNO-netwerk of heb je vragen? Stuur dan een mail naar professionelezeggenschap@venvn.nl.