De CNIO (Chief Nursing Information Officer) is een functie, die ontwikkeld is om IT-toepassingen in zorginstellingen beter te laten aansluiten op de verpleegkundige/verzorgende praktijk. De CNIO is momenteel vooral werkzaam in ziekenhuizen, maar de functie is nuttig in alle organisaties waar gewerkt wordt met IT-toepassingen in de zorg. De CNIO heeft een verpleegkundige achtergrond en heeft veel kennis/ affiniteit met IT, zoals het elektronisch dossier, eHealth, maar begrijpt ook hoe het verpleegkundig zorgproces werkt. 

In ziekenhuizen werken ze vaak samen met de CMIO (Chief Medical Information Officer). Samen slaan zij de brug tussen het verpleegkundig/medisch domein en de IT. Zij rapporteren meestal rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en werken nauw samen met verpleegkundig managers. 

Op 6 september 2021 vond het MICx webinar 'Geen zorg-informatietechnologie zonder een (C)NIO' plaatsgevonden, georganiseerd door het CNIO Netwerk Nederland plaats.

Meer informatie

Kijk hier het webinar terug
Frida van de Klippe, CNIO bij Isala, aan het woord

Thema’s waar het netwerk zich mee bezig houdt

In 2017 is het CNIO-netwerk opgericht, met als doel het delen van kennis en ervaring en het verder ontwikkelen van de functie.

Onze speerpunten:

1. Kennisdeling

  • gebruik Elektronisch Patiëntendossier
  • informatiestandaarden, zoals de eOverdracht
  • verbeteren verpleegkundige werkprocessen
  • eHealth
  • informatie- en privacywetgeving

2. Positionering

  • ontwikkelen van een gezamenlijke functieomschrijving
  • afstemmen met V&VN over landelijke programma’s
  • meedenken met landelijke ontwikkelingen

3. Educatie

gericht op ontwikkeling van kennisverspreiding naar de verpleegkundige beroepsgroep

4. Groei

gericht op het verspreiden van de functie van CNIO, naar meer ziekenhuizen en andere sectoren

Contact

Het netwerk komt ongeveer vier keer per jaar fysiek bij elkaar, maar heeft ook een online platform waarop men dagelijks met elkaar in contact staat en nieuws gedeeld wordt. Inmiddels zijn er 35 CNIO’s aangesloten bij het landelijke CNIO-netwerk dat door V&VN-VZI wordt gefaciliteerd.

Ben of word jij CNIO (binnen de Cure of Care), meld je dan aan bij het CNIO-netwerk via CNIO@venvn.nl.

 

Logo%20CNIO%2011202018 (1)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)