Zorgaanbieders gaan verschillend om met dwang in zorg

  • 20 juni 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verzorgenden In Gang Met Medicijnkar

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateert in een nieuwe publicatie dat het nogal verschilt hoe zorgaanbieders omgaan met dwang in de zorg. Bij een aantal zorgaanbieders is sprake van persoonsgerichte zorg en bekijken de zorgprofessionals goed of gedwongen zorg wel nodig is. Deze zorg wordt zorgvuldig geëvalueerd.

De IGJ constateert ook dat bij een aantal zorgaanbieders uitgebreide kennis onder zorgverleners ontbreekt. Soms worden maatregelen voor individuele cliënten voor iedereen ingezet. Denk hierbij aan de gesloten deuren in verpleeghuizen. Ook wordt soms nog te weinig gekeken vanuit het oogpunt van de cliënten. 

V&VN vindt het belangrijk dat goede informatie over gedwongen zorg en de Wet zorg en dwang (Wzd) makkelijk is te vinden is. Hiermee gaan wij in de komende tijd met het Kennisinstituut V&VN aan de slag.

Voorlopig kun je terecht op de themapagina van V&VN over de Wet zorg en dwang.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)