Verpleegkundigen en verzorgenden in de rij voor voorrangsregeling

  • 24 september 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundigen en verzorgenden in de rij voor voorrangsregeling, teststraat (Robin Utrecht, ANP)
Foto © Robin Utrecht (ANP)

Een ruime meerderheid van 84 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan, bij klachten, direct gebruik te willen maken van de voorrangsregeling bij het testen. Driekwart maakt zich zorgen over de Nederlandse testcapaciteit. Dit blijkt uit een peiling van V&VN, ingevuld door 12.040 verpleegkundigen en verzorgenden.

Gerton Heyne, voorzitter van V&VN: “De belangstelling voor de voorrangsregeling is groot! Dat betekent dat deze regeling ook echt goed moet werken. Door minister De Jonge is het als een tijdelijke maatregel aangekondigd, maar als de testcapaciteit niet op korte termijn op orde is, dan mag deze voorrangsmaatregel voor verpleegkundigen en verzorgenden niet worden afgeschaft. De zorg kampt met een groot personeelstekort, het griepseizoen staat voor de deur en dit betekent meer verkoudheidsklachten en mogelijk ook een hoger ziekteverzuim. Het is goed dat de voorrangsregeling er is, maar het is van het allergrootste belang dat de testcapaciteit zo snel mogelijk op orde wordt gebracht. Ik roep daarom ook alle verpleegkundigen en verzorgenden op: laat ons via ons meldpunt weten hoe de voorrangsregeling verloopt!”

Wachten op het krijgen en wachten op de uitslag van een test

Van de ondervraagden heeft ongeveer 30 procent (3437 respondenten) de afgelopen twee maanden een test aangevraagd. 38 procent kon dezelfde dag nog worden getest. De helft moest één of twee dagen wachten, 9 procent zelfs drie dagen of langer. Driekwart wacht thuis tot zij terecht kunnen voor de test, maar een kwart geeft aan toch gewerkt te hebben. Omdat zij thuis konden werken, omdat de werkgever dit vroeg, of omdat cliënten en patiënten anders geen zorg ontvangen.

Als wijkverpleegkundige heb ik alle huisbezoeken afgezegd en via beeldbellen met mijn cliënten heb ik verder gewerkt

Een respondent: “Als wijkverpleegkundige heb ik alle huisbezoeken afgezegd en via beeldbellen met mijn cliënten heb ik verder gewerkt.” Ruim drie kwart van de verpleegkundigen en verzorgenden, die de afgelopen twee maanden een test hebben aangevraagd, moest één of meerdere dagen wachten op de uitslag van de test. In de tussentijd wachtte 77 procent thuis op de uitslag, en ging 23 procent toch aan het werk. Ook omdat zij thuis konden werken (15%), omdat de werkgever dit vroeg, of omdat cliënten en patiënten anders geen zorg ontvangen.

Heyne: “Ruim driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden blijft thuis wachten op de uitslag van de test. Een deel (8% van 3437 respondenten) ervaart toch druk om te komen werken. Het is gevaarlijk en niet acceptabel dat sommige werkgevers druk uitoefenen om te komen werken. Of het nu op verzoek van een werkgever is of omdat een cliënt of patiënt anders geen zorg ontvangt, dit is nadrukkelijk niet de bedoeling. Als je (milde) klachten hebt blijf je thuis. De ervaren druk kan verklaard worden door het tekort aan collega’s en de wachttijden voor het testen. Maar het geeft wederom vooral het grote belang van snel en goed testen aan.”

Beschermende middelen in wijk en verpleeghuis: nog steeds tekorten

De voorraad aan beschermende middelen is volgens 80 procent voldoende. In de wijk (3465 respondenten) en in de verpleeghuizen (2880 respondenten), ervaart een kwart nog tekorten aan beschermende middelen. Meest genoemd: mondmaskers en handschoenen.

Een verpleegkundige: “Ik maak me zorgen over de manier waarop er met beschermende middelen (PBM) wordt omgegaan. Ik heb meegemaakt dat er gezegd werd dat er die week 'te veel PBM' gebruikt was, pas de week erop kreeg ik weer een nieuwe voorraad.”

Gerton Heyne: “We zijn al maanden uit de eerste golf en je zou verwachten dat iedereen over voldoende middelen beschikt. Ik maak me zorgen als je ziet dat het aantal besmettingen toeneemt en het aantal ziekenhuisopnames minder is, dan weet je dat een volgende crisis zich in de wijk en in de verpleeghuizen afspeelt. En daarom moet juist nú de voorraad overal al op orde zijn. Anders voorzie ik dat er druk wordt uitgeoefend op verpleegkundigen en verzorgenden om onvoldoende beschermd aan de slag te gaan. Dus als je een tekort ervaart, vraag je werkgever direct of hij al contact heeft gezocht met de landelijke distributiecentra of met leveranciers.”

Coronavaccin

Mocht er binnenkort een goed getest coronavaccin zijn dan is 37 procent van plan deze te gaan halen. “Ik wil mezelf en mijn naasten beschermen.” Een even groot deel weet het nog niet. “Ik twijfel nog, want ik weet niet wat het lange termijn effect is.” Een kwart zegt het coronavaccin niet te halen. “Het gaat nu heel snel. Ik heb geen zekerheid dat het veilig en goed getest is.”

Griepprik

Naast het testen hebben verpleegkundigen en verzorgenden in deze peiling ook aangegeven in hoeverre ze van plan zijn om dit jaar de griepprik te halen. 43 procent is van plan de griepprik te halen en 57 procent geeft aan de griepprik niet te halen (LINK). De voorstanders halen de griepprik elk jaar uit gewoonte. Andere argumenten voor het halen van de griepprik zijn “het zekere voor het onzekere nemen” en “ter bescherming van cliënten en patiënten”.

Verpleegkundigen en verzorgenden die zelf in een risicogroep vallen, door bijvoorbeeld astma, halen uit voorzorg de griepprik. Tegenstanders geven aan de griepprik nog nooit gehaald te hebben en zijn dat ook dit jaar niet van plan. Ook zijn er twijfels over de effectiviteit van de griepprik. V&VN: Het is en blijft een individuele en persoonlijke afweging. Niemand kan verplicht worden om de griepprik te halen. V&VN heeft respect voor elke keuze die een verpleegkundige of verzorgende hierin zelf maakt. V&VN adviseert verpleegkundigen en verzorgenden om de griepvaccinatie wel te nemen.

Peiling

Rapportage van de peiling

Deze peiling is onder ruim 105.000 verpleegkundigen en verzorgenden uitgezet. De peiling is 10 september verstuurd en 20 september stopgezet. In de tussenliggende tijd is er één herinneringsmail gestuurd. In totaal hebben 12.040 verpleegkundigen en verzorgenden gereageerd. Verdere informatie over de samenstelling van de responsgroep (beroep, leeftijd, sector, etc.) is opgenomen in de rapportage. Zie bijlage hieronder.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)