V&VN wijst Tweede Kamer op aanhoudende problemen bij hulpmiddelen

 • 29 mei 2024
 • Nieuwsbericht
 • Verkiezingen
 • V&VN Algemeen
Binnenhof Pixabay
Foto ter illustratie © Pixabay

De problemen rondom het aanvragen en leveren van hulpmiddelen zijn nog steeds niet opgelost. Concrete afspraken over maatregelen zijn afgelopen weken niet gemaakt. Wel zijn er intensieve gesprekken gevoerd met meerdere zorgpartijen om knelpunten beter in kaart te brengen. Het is noodzakelijk dat er snel oplossingen komen, daarom is het nu aan de Tweede Kamer om zich erover te buigen in een debat op donderdag 30 mei.

“Het nemen van maatregelen, die nodig zijn om de soms schrijnende situaties op te lossen, gaat niet snel genoeg, en dat terwijl er al jaren over gesproken wordt”, zegt V&VN-bestuurder Jaap Kappert. “Het is daarom nodig dat er vanuit de politiek wordt aangestuurd op concrete stappen, zodat alsnog snel verbeteringen merkbaar zijn.”

De afgelopen weken is gesproken over de problemen bij het aanvragen en leveren van hulpmiddelen. Er werd met name gesproken over afspraken rondom de levering van een spoedkatheter. Kappert: “Het is noodzakelijk dat zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. Het is positief dat de betrokken zorgpartijen dit samen willen oplossen en elkaar steeds beter weten te vinden, maar het duurt te lang. Dit gaat ten koste van patiënten en cliënten die bijvoorbeeld wachten op een katheter of continentiemateriaal.”

In aanloop naar het debat pleit V&VN in een brief aan de Kamer – op basis van input van leden en gesprekken met zorgpartijen – voor vijf maatregelen.

De 5 maatregelen
 • Vereenvoudig de aanvraag- en leveringsprocedure;
 • Schep duidelijkheid over spoedprocedures;
 • Geef uitvoering aan afspraken over functioneringsgericht voorschrijven;
 • Zorg dat professionals en cliënten hun problemen op één plek kunnen melden;
 • En creëer regionale inleverpunten om verspilling tegen te gaan.

Na een uitgebreide peiling onder leden van V&VN, blijkt begin dit jaar dat ruim twee derde van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die hulpmiddelen aanvragen, bestellen of betrokken zijn bij de levering elke maand of vaker problemen ervaren.

De palliatieve kit (een box met hulpmiddelen speciaal voor cliënten en patiënten in de laatste fase van hun leven) wordt sinds kort door alle zorgverzekeraars vergoed. Kappert: “Dit is een mooie stap, maar er is nog veel te doen. V&VN zal zich blijven inzetten om te zorgen dat er  duidelijke afspraken komen om de problemen rondom hulpmiddelen op te lossen en dat verbeteringen snel merkbaar zijn. Samen met onze leden.”

Zo’n duizend respondenten hebben aangegeven om betrokken te willen blijven bij dit onderwerp. Zij vormen een ‘panel’ dat bijvoorbeeld wordt ingezet om over oplossingen na te denken en verbeteringen in de gaten te houden. Zij worden rond de zomer uitgenodigd voor een vervolgpeiling.

 

Verzorgende Pratend In Overleg Of Overdracht
 • 21 februari 2024
 • Nieuwsbericht
 • V&VN Algemeen

69% van verpleegkundigen en verzorgenden ervaart structureel problemen met hulpmiddelen

Van degenen die met spoedbestellingen te maken heeft, zegt 53% dat patiënten en cliënten in zo'n geval gemiddeld meer dan 12 uur op een hulpmiddel moeten wachten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)