Problemen bij hulpmiddelen moeten snel worden opgelost

  • 21 februari 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verzorgende Pratend In Overleg Of Overdracht

De problemen die verpleegkundigen en verzorgenden ervaren rondom hulpmiddelen, zijn onwenselijk en moeten snel worden opgelost. Met name als het gaat om spoed. Dat is besproken in het overleg dat V&VN dinsdagavond 20 februari voerde met onder andere verzekeraars en leveranciers naar aanleiding van de V&VN-peiling over hulpmiddelen. Daarom gaan de partijen begin maart in verder overleg om snel te komen tot concrete maatregelen.

Uit de peiling bleek dat 69% van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten - die hulpmiddelen aanvragen, bestellen of betrokken zijn bij de levering - elke maand of vaker problemen ervaren. Van degenen die met spoedbestellingen te maken heeft, zegt 53% dat patiënten en cliënten in zo'n geval gemiddeld meer dan 12 uur op een hulpmiddel moeten wachten.

“Het is goed nieuws dat de betrokken zorgpartijen dit samen willen oplossen. We moeten er wel voor zorgen dat er duidelijke afspraken komen en dat verbeteringen snel merkbaar zijn”, reageert V&VN-bestuurder Jaap Kappert. V&VN pleit voor een landelijke spoedlijn, een centraal meldpunt en één digitaal aanvraagformulier. Ook moet de palliatieve kit overal beschikbaar zijn.

Keuken Met Medicatie
  • 19 februari 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen

69% van verpleegkundigen en verzorgenden ervaart structureel problemen met hulpmiddelen

Van degenen die met spoedbestellingen te maken heeft, zegt 53% dat patiënten en cliënten in zo'n geval gemiddeld meer dan 12 uur op een hulpmiddel moeten wachten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)