V&VN-leden steunen massaal Generiek kompas ‘Samenwerken aan kwaliteit van bestaan’

  • 30 november 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundige En Verzorgende Lopen In Verpleeghuis

Een ruime meerderheid van 81 procent heeft ingestemd met het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’. Dat blijkt uit een ledenpeiling die V&VN van 15 tot en met 26 november heeft gehouden onder haar leden. “Dit is echt heel goed nieuws”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. “Onze leden hebben ja gezegd tegen een Kompas dat goed werkbaar is in de praktijk.” 17 procent heeft neutraal gestemd en 2 procent heeft het afgewezen.

“Het is enorm belangrijk dat de zorg goed wordt georganiseerd”, stelt Bianca Buurman. “Met een stijgende zorgvraag en een beperkt aantal professionals en mantelzorgers wordt het nog belangrijker om met elkaar goede afspraken te maken over wat je van elkaar mag verwachten en hoe je met elkaar samenwerkt.”

Buurman vervolgt: “Zo staan in het nieuwe Kompas geen afspraken over vaste personeelsnormen, maar wel afspraken over zeggenschap voor onze beroepsgroep. Zodat professionals vanuit hun eigen ervaring onder andere kunnen meebeslissen over de deskundigheidsmix die passend is in hun eigen werkomgeving. In een team werken nu al vaak verzorgenden IG, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, welzijnsmedewerkers en helpenden samen. Wij vinden het van belang dat er voldoende deskundigheid is in het team om de zorg voor cliënten in de wijk of in het verpleeghuis te kunnen bieden. Dat kan per afdeling of wijk verschillen. Belangrijk is dat je daar invloed op kunt uitoefenen. Daar zijn nu afspraken over gemaakt in het Kompas.”

Signalen herkennen

De zogenoemde deskundigheidsmix van professionele teams moet passen bij de zorgvraag. V&VN-leden hebben tijdens webinars en meet-ups meegegeven dat een passende deskundigheidsmix wordt gebaseerd op drie essentiële elementen: signaleren, beschikbaarheid en samenwerking. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in de zorg voor kwetsbare mensen altijd iemand aanwezig is die signalen kan herkennen en duiden en kan inschatten wanneer andere expertise moet worden ingeschakeld.

Binnen elke werksetting maak je afspraken over welke expertise het gaat en hoe en wanneer zij - bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, de verpleegkundig specialist, de arts of de psycholoog - bereikbaar zijn. Zorgprofessionals zijn betrokken bij die afspraken. Het betekent ook dat er afspraken moeten zijn over de beschikbaarheid van deze expertise. V&VN heeft zich ingezet om deze elementen op te nemen in het Kompas. In een nog te ontwikkelen handreiking moet dit nog verder worden uitgewerkt voor de wijk, woonzorgvormen en verpleeghuizen.

Moeite genomen

Een verdere uitwerking van het Generiek kompas is overigens nog wel nodig, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een specifieke versie voor professionals en een handreiking Deskundigheidsmix. “V&VN vindt het belangrijk dat leden zich hebben kunnen uitspreken over dit Kompas”, stelt Bianca Buurman tot slot. “Ruim 3.500 van hen hebben de moeite genomen de vragenlijst in te vullen. Dat is een indicatie dat dit onderwerp enorm leeft.”

Het Generiek kompas is op 1 december aangeboden aan het Zorginstituut. Afhankelijk van de toetsing van het Zorginstituut kan het Kompas per 1 januari 2024 in werking treden en komen de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging en het addendum over de Wlz-zorg thuis te vervallen. Het Kompas komt beschikbaar na toetsing door het Zorginstituut.

 

Hoe hebben de leden van V&VN gestemd?

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd