V&VN: ‘Kwetsbare patiënten goed blijven beschermen’

  • 28 februari 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Handen Wassen (1)

V&VN houdt vooralsnog vast aan de eigen leidraad die geldt voor zorgverleners die te maken hebben met coronapatiënten of patiënten met een verdenking daarop. “Onze zorgprofessionals werken met de meest kwetsbare mensen in de wijk, de verpleeghuizen en het ziekenhuis. Die moeten en willen we beschermen. Zeker nu we merken dat in verpleeghuizen de besmettingen weer toenemen”, zegt voorzitter Bianca Buurman in reactie op adviezen aan de minister om coronamaatregelen af te schalen.

V&VN volgt het advies van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), dat voorzichter is met het afbouwen van de coronamaatregelen dan het Outbreak Management Team (OMT). Dat laatste team vindt dat niet alle maatregelen meer nodig zijn vanwege de hoge immuniteit van zorgmedewerkers en stelt dat het onnodig is om standaard een schort met lange mouwen te dragen.

Buurman: “Wij houden voorlopig vast aan onze leidraad. Dat betekent dat als de zorgprofessional het nodig vindt, er persoonlijke bescherming gedragen moet kunnen worden: een FFP2-masker, een schort met lange mouwen, oogbescherming en wegwerphandschoenen. Overigens ligt er de vraag van de minister aan de beroepsgroepen om nieuwe richtlijnen te schrijven die recht doen aan de nieuwe endemische fase. Die handschoen pakken we op.”

Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) is ook voorzichtiger dan het OMT als het gaat om testen en isoleren. Zo adviseert het OMT voor zorgmedewerkers in alle sectoren geen specifiek testadvies en isolatie-advies meer. Daarover zegt het MIT: “Dit afschaffen zal een negatief effect hebben op het welbevinden van medisch kwetsbare groepen. Die zien zich genoodzaakt steeds meer in isolement te leven.”

Er is een grote kans dat we afscheid gaan nemen van de coronamaatregelen. Maar de vraag is nu: wanneer?

V&VN-voorzitter Bianca Buurman

Testen blijft belangrijk

Buurman: “Onze professionals gaan van de ene cliëntsituatie naar de andere. Ook naar mensen met longcovid, waarvan de impact nog niet is te overzien. Voorzichtigheid blijft geboden. Het blijft dus belangrijk om te testen en bij een positieve test geen contact met kwetsbare cliënten te hebben.”

Voortaan kan volgens het OMT bij de coronadiagnose worden aangesloten bij de infectiepreventierichtlijnen die ook gelden voor andere luchtwegvirussen, die voornamelijk via druppelinfectie worden overgedragen. Bij luchtwegklachten wordt een mondneusmasker geadviseerd en strikte hygiëne.

De V&VN-voorzitter stelt dat zorgprofessionals áltijd preventief maatregelen moeten treffen als er een virus in de buurt is. “Of het nu gaat om corona, influenza of het Noro-virus. Op dit moment is de sterfte onder bewoners in verpleeghuizen hoger door influenza dan door corona. Er is een grote kans dat we afscheid gaan nemen van de coronamaatregelen. Maar de vraag is nu: wanneer?”

Over de afschalingsadviezen van het OMT en MIT aan de ministers van VWS volgt op 10 maart een Kamerbrief.

Ffp2

Testen blijft belangrijk

Buurman: “Onze professionals gaan van de ene cliëntsituatie naar de andere. Ook naar mensen met longcovid, waarvan de impact nog niet is te overzien. Voorzichtigheid blijft geboden. Het blijft dus belangrijk om te testen en bij een positieve test geen contact met kwetsbare cliënten te hebben.”

Voortaan kan volgens het OMT bij de coronadiagnose worden aangesloten bij de infectiepreventierichtlijnen die ook gelden voor andere luchtwegvirussen, die voornamelijk via druppelinfectie worden overgedragen. Bij luchtwegklachten wordt een mondneusmasker geadviseerd en strikte hygiëne.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd