Tweede Kamer unaniem: preventief mondneusmaskers in alle verpleeghuizen

  • 8 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • V&VN Algemeen
Verpleeghuis: verzorgenden met beschermingsmiddelen coronavirus
Foto © Robin Utrecht (ANP)

De Tweede Kamer wil dat er in alle verpleeghuizen van Nederland preventief mondneusmaskers worden gebruikt. Alle politieke partijen hebben zich achter deze oproep van SP, PvdA en GroenLinks geschaard. De uitspraak van de Kamer volgt op een brede roep vanuit de zorg om op preventief gebruik van persoonlijke beschermende middelen over te gaan. V&VN vindt dat ook in de rest van de zorg – de wijkverpleging, de huisartsenpraktijken, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg - preventief gebruik van beschermende middelen het uitgangspunt moet zijn. V&VN voorzitter Gerton Heyne: “Het is niet uit te leggen waarom in de verpleeghuizen wel en in de wijk bijvoorbeeld niet. Echt onbegrijpelijk! Maak het simpel. Zodat iedereen in de zorg weet waar hij of zij aan toe is. En doe het snel, anders blijven we achter het virus aan hollen.”

V&VN adviseerde vorige week altijd preventief gebruik te maken van mondneusmaskers, tenzij verpleegkundigen en verzorgenden daar op basis van hun eigen professionele afweging van af willen wijken. Nederlanders krijgen het dringende advies om in alle openbare binnenruimtes mondmaskers te dragen. Dit moet ook de standaard zijn in de zorg. Omdat het risico op overdracht veel groter is én omdat patiënten vaker in de hoogste risicocategorie vallen. Daarom moet veiligheid voorop staan. Ons advies wordt gesteund door Zorgthuisnl, de huisartsen (LHV), apothekers (KNMP), Patiëntenfederatie Nederland en ouderenbonden ANBO en KBO PCOB.

Nu snel duidelijkheid voor wijk en andere sectoren

V&VN vindt het belangrijk dat er nu ook snel duidelijkheid komt voor de andere sectoren in de zorg. V&VN voorzitter Gerton Heyne: “In het voorjaar was alle aandacht gericht op de ziekenhuizen. Het kostte de grootste moeite om de focus te verleggen naar de verpleeghuizen. Daar hebben we een hoge prijs voor betaald. Dat dreigt zich nu te herhalen in de wijkverpleging. De patiënten daar zijn vaak net zo kwetsbaar als in een verpleeghuis. Ook zij en de verpleegkundigen en verzorgenden die voor ze zorgen verdienen maximale bescherming. Net als alle andere sectoren van de zorg. We moeten echt af van de lappendeken aan richtlijnen en handreikingen. Het kabinet is al afgestapt van een regionale aanpak en trekt nationaal de teugels aan. Doe dat ook in de zorg. Veiligheid moet voorop staan. Anders blijven we continu achter het virus en dus achter de feiten aanlopen.” 

Voorkomen beter dan genezen

Het kabinet zegt nu nog: pas als de situatie in een veiligheidsregio ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’ is, moet je (in verpleeghuizen) overgaan op preventief gebruik van mondneusmaskers. V&VN vindt dat je niet moet wachten tot het te laat is, maar uit voorzorg al eerder moet ingrijpen. Gerton Heyne: “Voorkomen is beter dan genezen. Het virus houdt zich niet aan de grenzen van veiligheidsregio’s. Heel Nederland kleurt langzaam rood. Als het coronabeleid ons tot nu iets heeft geleerd is het: wacht niet tot het je over de schoenen loopt maar grijp tijdig in. Daarom vinden wij dat in heel Nederland preventief gebruik van mondneusmaskers en andere beschermende middelen in de zorg de standaard moet zijn. Wat je nu hebt is van dag tot dag, van regio tot regio, en van sector tot sector verschillende richtlijnen. Dat is in de praktijk verwarrend, want er is juist grote behoefte aan eenduidigheid.”    

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)