Veiligheid voorop: ‘ja, tenzij’ uitgangspunt bij gebruik mondmaskers

  • 1 oktober 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
Coronavirus: Verpleegkundige met mondmasker
Foto © Studio Oostrum (ANP)
Vrouw met FFP2-masker op

LET OP: VEILIGHEID VOOROP!

Update 26-01-2021: Onze veiligheid, en die van onze kwetsbare patiënten, moet altijd voorop staan. In alle sectoren van de zorg. Daarom is ons uitgangspunt: zorgverleners dragen een FFP2-mondmasker bij contact of werken met patiënten met COVID-19 of een verdenking daarvan. Hetzelfde geldt voor contact of werken met patiënten in hoog-risicosituaties. Daarnaast kan een FFP2-masker worden gedragen als de zorgprofessional een gevoel van onveiligheid ervaart bij het dragen van een andere type mondneusmasker dan FFP2. In alle overige situaties wordt een IIR-masker ingezet.

Wij verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten staan net als afgelopen voorjaar weer klaar om de tweede COVID-golf het hoofd te bieden. Wij hebben daarbij wel te maken met een groot tekort aan collega’s, een oplopend ziekteverzuim en toenemende uitstroom uit het vak. We moeten alles op alles zetten om uitval te voorkomen en om de kans op besmetting van onszelf en van onze patiënten te minimaliseren. 

Daarom zeggen wij: onze veiligheid, en die van onze kwetsbare patiënten, moet altijd voorop staan. In de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de wijkverpleging, de huisartsenpraktijken, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en alle andere sectoren. Om de continuïteit van zorg te garanderen, uitval te voorkomen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Nederlanders krijgen het dringende advies om in alle openbare binnenruimtes mondmaskers te dragen. Dit moet ook de standaard zijn in de zorg. Omdat het risico op overdracht bij ons veel groter is én omdat onze patiënten vaker in de hoogste risicocategorie vallen.

Daarom is ons uitgangspunt: we maken altijd (preventief) gebruik van mondmaskers. Tenzij wij zelf op basis van onze eigen professionele afweging besluiten daarvan af te wijken.

1. Positief geteste patiënt of vermoeden van besmetting: altijd PBM

Wij dragen altijd tenminste een chirurgisch mondneusmasker type IIR, een bril, een schort en wegwerphandschoenen én maken gebruik van een hand desinfectiemiddel. Als er sprake is van aerosolvormende handelingen, dan gebruiken wij een FFP2 mondneusmasker.

2. Alle overige gevallen: Ja, tenzij

Wij dragen in zulke gevallen een chirurgisch mondneusmasker type IIR en maken gebruik van een hand desinfectiemiddel. Alleen wij zelf kunnen beslissen hiervan af te wijken, bijvoorbeeld als wij -  vanuit het klinisch redeneerproces en dus onze professionele afweging – oordelen dat dit beter is voor de patiënt/cliënt én andere preventieve maatregelen kunnen worden getroffen om besmetting tegen te gaan.  

3. Vrije toegang tot PBM

Wij moeten altijd vrijelijk de beschikking hebben over voldoende beschermende middelen om gebruik van te kunnen maken als wij dat nodig vinden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)