RIVM: Chirurgische maskers bieden, onder voorwaarden, voldoende bescherming

  • 25 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
V&VN: veiligheid hoogste prioriteit (coronavirus, FFP-2 mondmaskers)
Vrouw met FFP2-masker op

LET OP: VEILIGHEID VOOROP!

Update 26-01-2021: Onze veiligheid, en die van onze kwetsbare patiënten, moet altijd voorop staan. In alle sectoren van de zorg. Daarom is ons uitgangspunt: zorgverleners dragen een FFP2-mondmasker bij contact of werken met patiënten met COVID-19 of een verdenking daarvan. Hetzelfde geldt voor contact of werken met patiënten in hoog-risicosituaties. Daarnaast kan een FFP2-masker worden gedragen als de zorgprofessional een gevoel van onveiligheid ervaart bij het dragen van een andere type mondneusmasker dan FFP2. In alle overige situaties wordt een IIR-masker ingezet.

Chirurgische maskers bieden, onder voorwaarden, voldoende bescherming tegen besmetting met het coronavirus. Dit zegt het RIVM in een herziene richtlijn over het gebruik van mondneusmaskers. Over het gebruik hiervan waren veel vragen, onder andere bij ons meldpunt. Het RIVM zegt nu: “Alleen bij druppelvorming moeten FFP2-maskers worden gebruikt”.

Uitgangspunt is dat een masker gezondheidsmedewerkers adequate veiligheid moet bieden bij de verzorging en behandeling van een patiënt met COVID-19. Volgens het RIVM biedt een chirurgisch mondneusmasker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten verzorgen met COVID-19. Het RIVM baseert zich daarbij op de huidige kennis over de overdracht van COVID-19 via druppels en (in-)direct contact.

FFP2 bij druppelvorming

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij grote hoeveelheden aerosolen kunnen vrijkomen, zoals bronchoscopie, tracheale intubatie en niet invasieve beademing. Hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1-masker.  

(Her-)gebruik

Een FFP/chirurgisch masker mag aan één stuk worden gedragen tot het moeilijker wordt om te ademen (3-4 uur) of tot het masker heel nat wordt. Maskers hoeven – in tegenstelling tot handschoenen - niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar. 

Gebruikte FFP en chirurgische maskers moeten worden bewaard  voor (her-)sterilisatie en later hergebruik. De methoden hiervoor worden nader onderzocht. Lees hier de richtlijn.

Meldpunt

Heb je vragen over de richtlijn? Laat het ons weten via ons meldpunt. We zijn continu in gesprek met het ministerie van VWS en het RIVM over aanpassingen en aanscherpingen van de richtlijnen. Het is belangrijk dat richtlijnen voldoende aansluiten bij de praktijk. Laat ons daarom weten of deze richtlijn voor jou werkbaar is en waar je tegenaan loopt. 

Doe hier je melding

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)